Studera utomlands

Vill du ha en internationell gymnasieutbildning? Då finns det flera alternativ för dig. Du kan läsa internationellt i Göteborg eller välja att studera eller praktisera utomlands. De flesta kommunala gymnasieskolor har utbytesavtal med gymnasieskolor inom EU eller på andra håll i världen.

Vill du läsa internationellt i Göteborg?

The International Baccalaureate Diploma Programme (IB) är ett internationellt gymnasieprogram som ger behörighet till såväl svenska som många utländska universitet. IB är en teoretisk utbildning som passar dig som är studiemotiverad. Du får all undervisning och litteratur på engelska. I Göteborg kan du läsa IB på Hvitfeldtska gymnasiet och på IHGR, International High School of the Gothenburg Region. 

IHGR sker all undervisning på engelska. Där kan du välja mellan naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, samhällsvetenskap med spetsutbildning i engelska och IB Diploma Programme (se ovan).  

Hvitfeldtska gymnasiet kan du läsa naturvetenskapligt program på fransk eller tysk sektion. Då läser du samma naturvetenskapsprogram som övriga naturvetare, men fler kurser i franska eller tyska. 

Schillerska gymnasiet kan du läsa samhällsvetenskapliga eller humanistiska programmet på fransk sektion. Då läser du franska i snabbare takt, men som vanligt i övriga ämnen. 

Studera på svensk skola utomlands

Du som går i gymnasiet och är folkbokförd i Göteborg har möjlighet att gå årskurs 2 på en svensk gymnasieskola utomlands. Du ansöker direkt till den utlandsskola du vill gå på.

Den svenska utlandsskolan som tar emot dig som elev, får ersättning av Göteborgs Stad. Du behöver inte göra någon ansökan om ersättning. Ibland kan utbildningskostnaden vara högre än ersättningen, och då får du själv betala mellanskillnaden. Du kan inte få inackorderingstillägg (bidrag för boende) för studier utomlands. 

 Mer information om skolorna och hur du ansöker hittar du på deras webbplatser:

Studera på internationell skola utomlands

United World Colleges (UWC) är en unik samling gymnasieskolor med elever från hela världen. Skolorna främjar fred, internationell förståelse och ansvarstagande för vår gemensamma framtid. Varje år får mellan åtta och tio svenska ungdomar ett stipendium till att läsa de två sista åren av gymnasiet på UWC.

Klicka här för att läsa mer om UWC.