Till sidans huvudinnehåll

Lagar och styrdokument i gymnasieskolan


Gymnasieskolan regleras av Skollagen och flera andra lagar, förordningar, internationella konventioner och överenskommelser.

Skollagen reglerar skyldigheter och rättigheter

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skolväsendet samt om vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. I Skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I Skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Skollagen beslutas av riksdagen.

Det finns fler lagar som påverkar skolan

Det finns många andra lagar som påverkar verksamheten i skolan. Det finns också förordningar som reglerar de olika skolformerna och internationella konventioner och överenskommelser som Sverige förbundit sig att följa och som påverkar skolan.

 Du kan läsa om de olika lagarna och förordningarna på Skolverkets webbplats: Skollagen och förordningar - Skolverket 

Läroplaner 

Läroplanen styr undervisningen i skolan. I läroplanen kan du läsa om skolans uppdrag och om den värdegrund som gäller alla i skolan. I läroplanen finns också kursplanerna för olika ämnen, till exempel för matematik, svenska och bild. Du hittar läroplanerna på Skolverkets webbplats: 

Kontakta utbildningsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om lagar och styrdokument inom gymnasieskolan så kan du kontakta utbildningsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Skånegatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.986475341390886,57.7002327273884] }, "properties":{ "title":"Utbildningsförvaltningen", "content":"Skånegatan 20" } }]

Postadress

Box 5428
402 29 Göteborg

${loading}