Modersmål

Pratar du ett annat språk än svenska hemma? Då kan du få läsa kurser i ditt modersmål. Du kan välja att läsa modersmål som ditt individuella val, utökat program eller som ersättning för ett annat språk än svenska och engelska.

Får du läsa modersmål?

Om en av dina föräldrar eller vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska, och du pratar det språket hemma och i din vardag, kan du få läsa modersmål på gymnasiet.

Tre kurser i modersmål

Som gymnasieelev kan du välja att läsa kurser i ditt modersmål oavsett vilket program du går. Alla tre kurser omfattar tillsammans 300 poäng. För att börja i den första gymnasiekursen, Modersmål 1, bör du ha godkänt betyg i modersmål från grundskolan. Dina kurser i modersmål ingår i din studieplan på gymnasiet och betygen blir en del av ditt slutbetyg. Kontakta Språkcentrum eller din studievägledare för mer information.

 • Kurs Modersmål 1: 100 poäng
 • Kurs Modersmål 2: 100 poäng

Nationellt minoritetsspråk

Undervisning i ett nationellt minoritetsspråk det vill säga finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska, erbjuds även om det endast är en elev som vill läsa språket. Du måste ha goda kunskaper i språket för att få läsa det som modersmål på gymnasiet. 

Här hittar du mer information om nationella minoriteter. 

Vilka språk kan du läsa?

Om du kan läsa en kurs i ditt modersmål beror på om det finns andra elever som också vill läsa samma språk. Minst fem elever i Göteborgs kommunala skolor måste anmäla intresse för att en kurs ska bli av. För friskolor måste minst fem elever per skola anmäla intresse för att kursen ska bli av. De senaste åren har vi undervisat i bland annat:

 • arabiska
 • bosniska
 • dari
 • grekiska
 • kinesiska (kantonesiska)
 • persiska
 • ryska
 • tigrinja
 • ungerska
 • urdu

Så ansöker du

Om du vill läsa modersmål ansöker du om detta hos din rektor. Rektorn godkänner din ansökan och anmäler den sedan till Språkcentrum, som håller i undervisningen.

Språkcentrum organiserar undervisningen

Det är Språkcentrum i Göteborgs Stad som ger modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning till förskolorna, grundskolorna och gymnasieskolorna i Göteborg.