Yrkespaket

Yrkespaket är en utbildning för dig som går på ett introduktionsprogram och vill lära dig grunderna i ett yrke.

Om yrkespaket

Yrkespaket är en utbildning för dig som går på ett introduktionsprogram och som vill lära dig grunderna i ett yrke.

Kurser

Du läser svenska/svenska som andraspråk och en kombination av gymnasiekurser som hör till yrkespaketet och som gör att du kan söka jobb inom yrket. Utbildningen är två år.

Praktik (APL)

Du kommer att vara ute på en arbetsplats under minst halva din utbildning. Lärare från skolan kommer att besöka dig regelbundet för att bedöma dina kunskaper tillsammans med dina handledare på arbetsplatsen.

Efter din utbildning

När du är klar med utbildningen får du ett gymnasieintyg. Målet är att du ska kunna söka jobb inom det yrke som du utbildat dig för. Om du vill ta en gymnasieexamen senare kan du komplettera med kurser på vuxenutbildningen.

Ansökan

Du söker till programmet tillsammans med din studie- och yrkesvägledare.

Yrkespaket med start läsåret 22/23

Programmet finns också på andra gymnasieskolor i Göteborgsregionen. De hittar du här genom att söka på program eller skola i Indra.