Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion är ett introduktionsprogram där du lär dig ett yrke samtidigt som du läser in de grundskoleämnen som fattas.

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Du kan både läsa ämnen från grundskolan som du inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan.

Yrkesintroduktion är ett program som kan läggas upp på olika sätt. Du kan antingen läsa in behörigheten till ett yrkesprogram på gymnasiet eller lägga mer tid på en arbetsplats för att lära dig ett jobb. På yrkesintroduktion går du mellan ett till tre år. 

Yrkesintroduktion finns på följande kommunala gymnasieskolor:

Programmet finns också på andra gymnasieskolor i Göteborgsregionen. De hittar du här genom att söka på program eller skola i Indra.

Så här ansöker du

Du söker till programmet genom en studie- och yrkesvägledare på din grundskola.