Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att göra dig behörig till ett nationellt yrkesprogram. Du får börja läsa yrkesämnena men läser samtidigt in de grundskoleämnen som fattas.

Inträdeskravet till programinriktat val är godkända betyg i:

  • Sv/sv2, engelska eller matte + fyra andra ämnen
  • Sv/sv2, engelska, matte + tre andra ämnen

På en del skolor läser eleverna programinriktat val som ett förberedande år. På andra skolor läser de tillsammans på ett nationellt yrkesprogram.

Programinriktat val finns på följande kommunala gymnasieskolor:

och på följande fristående gymnasieskolor:

Så här ansöker du

Du söker till programmet genom en studie- och yrkesvägledare på din grundskola.