Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att göra dig behörig till ett nationellt gymnasieprogram. Du får börja läsa gymnasiekurserna men läser samtidigt in de grundskolekurser som du saknar.

Inträdeskravet till programinriktat val är godkända betyg i:

  • Sv/sv2, engelska eller matte + fyra andra ämnen
  • Sv/sv2, engelska, matte + tre andra ämnen

På en del skolor läser eleverna programinriktat val som ett förberedande år. På andra skolor läser de tillsammans på ett nationellt program.

Programinriktat val finns på följande kommunala gymnasieskolor:

Programmet finns också på andra gymnasieskolor i Göteborgsregionen. De hittar du här genom att söka på program eller skola i Indra.

Så här ansöker du

Du söker till programmet genom en studie- och yrkesvägledare på din grundskola.