Språkintroduktion

Språkintroduktion är ett gymnasieprogram för dig som behöver bli bättre på svenska för att bli behörig till en annan utbildning.

Språkintroduktion finns på nybörjarnivå och fortsättningsnivå. Meningen är att du ska lära dig så mycket svenska så att du kan gå vidare till en annan utbildning på gymnasiet, på komvux, på högskolan eller till yrkeslivet.

Språkintroduktion nybörjarnivå finns på följande kommunala gymnasieskolor:

Språkintroduktion fortsättningsnivå finns på följande kommunala gymnasieskolor:

Språkintroduktion med inriktning litteracitet, för elever som har gått två år på grundskola eller på språkintroduktion och som behöver fortsätta med undervisningen. Inriktningen finns på följande kommunala gymnasieskolor:

 

Språkintroduktion finns också på följande fristående gymnasieskolor:

 

Så här ansöker du

Du söker till programmet genom en studie- och yrkesvägledare på din grundskola.