Språkintroduktion

Språkintroduktion är ett introduktionsprogram för dig som behöver bli bättre på svenska för att bli behörig till en annan utbildning.

Språkintroduktion är ett introduktionsprogram för dig som är nyanländ. Där får du lära dig det svenska språket men du får också läsa andra skolämnen samt lära dig mer om det svenska samhället.

Språkintroduktion finns på följande kommunala gymnasieskolor:

Språkintroduktion finns också på följande fristående gymnasieskolor:

Så här ansöker du

Du söker till programmet genom en studie- och yrkesvägledare på din grundskola. Du kan också vända dig till IMS Slussen som tar emot din intresseanmälning, kartlägger din skolbakgrund och dina kunskaper och placerar dig sedan  på rätt nivå på den skola som passar bäst.  Här kan du läsa mer om Slussen.