Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är ett introduktionsprogram där du som elev får en egen speciell utbildningslösning.

Beroende på dina intressen, vilka kurser du saknar från grundskolan och vad du vill göra efter gymnasiet så går du här mellan ett och tre år. Utbildningen kan innehålla grundskolekurser, gymnasieämnen och motivationsinsatser. Syftet med programmet är att du ska bli redo för ditt nästa steg - vad det än är.

Individuellt alternativ finns på följande kommunala gymnasieskolor:

och på följande fristående gymnasieskolor: