Introduktionsprogram

Om du inte är behörighet till ett nationellt gymnasieprogram så kan du söka ett introduktionsprogram. De är till för att göra dig behörig till gymnasiet eller förbereda dig för ett yrke. Det finns fem introduktionsprogram och du söker till dem via studie- och yrkesvägledare på din grundskola.

Språkintroduktion är ett gymnasieprogram för dig som behöver bli bättre på svenska för att bli behörig till en annan utbildning.

Individuellt alternativ är ett introduktionsprogram där du som elev får en egen speciell utbildningslösning.

Yrkesintroduktion är ett gymnasieprogram där du lär dig ett yrke samtidigt som du läser in de grundskoleämnen som fattas.

Programinriktat val syftar till att göra dig behörig till ett nationellt yrkesprogram. Du får börja läsa yrkesämnena men läser samtidigt in de grundskoleämnen som fattas.

Yrkespaket är en utbildning för dig som går på ett introduktionsprogram. Du får lära dig grunderna i ett yrke som du vill jobba med. Du läser en kombination av gymnasiekurser och grundskoleämnen som gör att du kan söka jobb inom yrket. Utbildningen är vanligtvis två år. Du söker till ett yrkespaket genom att ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare.