Utbildningar

Du kan välja mellan att gå ett nationellt eller individuellt program i gymnasiesärskolan. Programmen är fyraåriga och har olika karaktär, men har alla som mål att förbereda dig för ditt vuxna liv efter skolan.

Nationella program

De nationella programmen har en yrkesinriktning och har betygsskala A-E. I utbildningen ingår 22 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande. 

Nedan kan du se vilka olika inriktningar/program du kan välja mellan:

  • Programmet för administration, handel och varuhantering
  • Programmet för estetiska verksamheter
  • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
  • Programmet för fordonsvård och godshantering
  • Programmet för hantverk och produktion
  • Programmet för hotell, restaurang och bageri
  • Programmet för hälsa, vård och omsorg
  • Programmet för samhälle, natur och språk
  • Programmet för skog, mark och djur

Du kan läsa mer om de nationella programmen på GS Utbildningars webbplats.

Individuella program

Du har stora möjligheter att anpassa innehållet efter dina förutsättningar, behov och intressen. 

Du kan läsa mer om det individuella programmet på GS Utbildningars webbplats.