Om gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är till för dig som har en utvecklingsstörning. Du behöver inte ha gått i grundsärskola för att gå i gymnasiesärskola. Det finns både nationella program och individuella program att söka i gymnasiesärskolan.

Gymnasiesärskolan

I gymnasiesärskolan är alla program fyraåriga. På de nationella programmen ges betygen A-E. På det individuella programmet ges inga betyg.  

Nationella program

De nationella programmen har en yrkesinriktning. Nedan ser du vilka olika program och inriktningar du kan välja:

 • Programmet för administration, handel och varuhantering
 • Programmet för estetiska verksamheter
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
 • Programmet för fordonsvård och godshantering
 • Programmet för hantverk och produktion
 • Programmet för hotell, restaurang och bageri
 • Programmet för hälsa, vård och omsorg
 • Programmet för samhälle, natur och språk
 • Programmet för skog, mark och djur

Du kan läsa mer om och ansöka till de nationella programmen i Göteborg på GS Utbildningars webbplats

Bor du i någon av Göteborgsregionens 13 kommuner – Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö – får du söka till gymnasiesärskolor i alla de här kommunerna. Men du ansöker på samma sätt som ovan, genom att skicka din ansökan till din hemkommun. 

Individuella program

På det individuella programmet får du stora möjligheter att anpassa innehållet efter dina förutsättningar, behov och intressen. De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden:

 • estetisk verksamhet
 • hem- och konsumentkunskap
 • idrott och hälsa
 • natur och miljö
 • individ och samhälle
 • språk och kommunikation.

Du kan läsa mer och ansöka till det individuella programmet på GS Utbildningars webbplats.