Om gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning. Du behöver inte ha gått i grundsärskola för att gå i gymnasiesärskola. Det finns flera olika program att välja på.

Gymnasiesärskolan

I gymnasiesärskolan är alla program fyraåriga. På de nationella programmen ges betygen A-E. På det individuella programmet ges inga betyg.  

Nationella program

De nationella programmen har en yrkesinriktning. Nedan ser du vilka olika program och inriktningar du kan välja:

 • Programmet för administration, handel och varuhantering
 • Programmet för estetiska verksamheter
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
 • Programmet för fordonsvård och godshantering
 • Programmet för hantverk och produktion
 • Programmet för hotell, restaurang och bageri
 • Programmet för hälsa, vård och omsorg
 • Programmet för samhälle, natur och språk
 • Programmet för skog, mark och djur

Du kan läsa mer om och ansöka till de nationella programmen i Göteborg på GS Utbildningars webbplats

Individuella program

På det individuella programmet får du stora möjligheter att anpassa innehållet efter dina förutsättningar, behov och intressen. De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden:

 • estetisk verksamhet
 • hem- och konsumentkunskap
 • idrott och hälsa
 • natur och miljö
 • individ och samhälle
 • språk och kommunikation.

Du kan läsa mer och ansöka till det individuella programmet på GS Utbildningars webbplats.