Efter gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan stöttar dig i steget från skolan till vuxenlivet. Tillsammans med dig planerar vi vad du ska göra efter din utbildning. Det finns flera alternativ och vi hjälper dig att hitta ett som är rätt för dig.

Gymnasiesärskolebevis

När du har gått klart din utbildning på gymnasiesärskolan får du ett gymnasiesärskolebevis. Detta får du både på nationellt eller individuellt program. Beviset beskriver de kunskaper och erfarenheter du har fått i skolan, och kan vara till hjälp när du söker jobb och har kontakt med möjliga arbetsgivare.

Arbete, utbildning eller annan sysselsättning?

Vad som händer efter skolan beror på dina behov och vad du själv vill och kan göra. Gymnasiesärskolan samarbetar med både arbetsförmedlingen och LSS-handläggare* för att planera vad du ska göra efter skolan. Vill du fortsätta dina studier efter gymnasiesärskolan, kan du välja att gå på vuxenutbildning, särvux, folkhögskola eller yrkeshögskola. Mer information om detta får du under ditt sista skolår på gymnasiesärskolan. 

*LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.