Ansök till gymnasiesärskola

Om du vill gå i gymnasiesärskolan ska du skicka din ansökan till gymnasiesärskolan i din kommun, även om du har sökt en utbildning i en annan kommun.


Information och regler

Du ansöker till ett nationellt eller individuellt program med ansökningsblanketten på GS Utbildningar:s webbplats. Där får du också mer information om gymnasiesärskolan, de olika programmen och hur du ansöker.

Så här gör du

 1. Hämta en blankett för ansökan till ett nationellt eller individuellt program.
 2. Fyll i blanketten.
 3. Skicka den till:

  Områdeskansli GS
  Skånegatan 20
  Box 5359
  402 28 Göteborg

Även om du vill söka till en gymnasiesärskola i en annan kommun än Göteborg ska du skicka din ansökan till GS Utbildningar. De sänder den vidare till rätt kommun.