Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är en egen skolform för ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning. Du behöver inte ha gått i grundsärskola för att gå i gymnasiesärskola. Precis som i gymnasieskolan finns det flera olika program att välja på.

Hitta gymnasiesärskolor

Den kommunala gymnasiesärskolans utbildningar finns på flera olika adresser runt om i Göteborg. Du hittar dem i listan eller på kartan. Move & walk är en fristående gymnasiesärskola.

Om gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning. Du behöver inte ha gått i grundsärskola för att gå i gymnasiesärskola. Det finns flera olika program att välja på.

Efter gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan stöttar dig i steget från skolan till vuxenlivet. Tillsammans med dig planerar vi vad du ska göra efter din utbildning. Det finns flera alternativ och vi hjälper dig att hitta ett som är rätt för dig.

Ansök till gymnasiesärskola

Om du vill gå i gymnasiesärskolan ska du skicka din ansökan till gymnasiesärskolan i din kommun, även om du har sökt en utbildning i en annan kommun.

Utbildningar

Du kan välja mellan att gå ett nationellt eller individuellt program i gymnasiesärskolan. Programmen är fyraåriga och har olika karaktär, men har alla som mål att förbereda dig för ditt vuxna liv efter skolan.