Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är till för dig som på grund av en utvecklingsstörning inte bedöms klara av gymnasieskolans kunskapskrav. Du behöver inte ha gått i grundsärskola för att gå i gymnasiesärskola. Det finns både nationella program och individuella program att söka i gymnasiesärskolan.

Hitta gymnasiesärskolor

Den kommunala gymnasiesärskolans utbildningar finns på flera olika adresser runt om i Göteborg. Du hittar dem i listan eller på kartan. Move & walk är en fristående gymnasiesärskola.

Om gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är till för dig som har en utvecklingsstörning. Du behöver inte ha gått i grundsärskola för att gå i gymnasiesärskola. Det finns både nationella program och individuella program att söka i gymnasiesärskolan.

Efter gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan stöttar dig i steget från skolan till vuxenlivet. Tillsammans med dig planerar vi vad du ska göra efter din utbildning. Det finns flera alternativ och vi hjälper dig att hitta ett som är rätt för dig.

Utbildningar

Du kan välja mellan att gå ett nationellt eller individuellt program i gymnasiesärskolan. Programmen är fyraåriga och har olika karaktär, men har alla som mål att förbereda dig för ditt vuxna liv efter skolan.