Funktionsnedsättning, tillgänglighet

Gymnasieskolorna i Göteborgs Stad ska vara tillgängliga för alla. Elever och personal med funktionshinder ska få det stöd de behöver för att klara av att studera och arbeta på skolorna.

Göteborgs Stad har som mål att göra staden tillgänglig för alla. Läs mer om arbetet med tillgänglighet och användbarhet här.

Du som är elev på någon av våra skolor och har en funktionsnedsättning ska prata med din rektor för att få det stöd du behöver.

För att få information om tillgängligheten på våra skolor kan kontakta dem direkt eller hitta informationen i Tillgänglighetsdatabasen