Stipendier och bidrag

Är du elev eller lärare vid den kommunala gymnasieskolan i Göteborgs Stad, kan du söka stipendier från en rad stiftelser.

Göteborgs Stad förvaltar ett antal stiftelser med utbildningsändamål. Stiftelser inom utbildningsområdet har till ändamål att till exempel utdela stipendier eller premier till gymnasieelever för goda kunskaper eller resebidrag till gymnasielärare för studieresor. Du som söker ur dessa stiftelser ska vara elev, före detta elev eller lärare vid den kommunala gymnasieskolan i Göteborgs Stad. Kontakta respektive skola för mer information, eller läs om stadens stiftelser på: www.goteborg.se/sokstiftelser

Göteborgs Stad förvaltar även stiftelser för kulturella och sociala ändamål.