Ekonomi, studiemedel

Om ekonomi, studiemedel

Du som går i gymnasiet får studiebidrag från CSN tills du fyller 20 år. Bor du på annan ort kan du få inackorderingsbidrag. Du kan också söka olika stipendier.

Inackordering

Inackorderingstillägg kan sökas av göteborgare som studerar vid kommunala eller landstingsägda skolor på annan ort och som på grund av lång resväg måste vara inackorderade på skolorten. Inackorderingstillägg ska sökas på nytt inför varje nytt läsår. Om du studerar utomlands kan du inte få inackorderingstillägg.

Stipendier och bidrag

Är du elev eller lärare vid den kommunala gymnasieskolan i Göteborgs Stad, kan du söka stipendier från en rad stiftelser.