Till sidans huvudinnehåll

Underhållsarbete på goteborg.se påverkar vissa e-tjänster samt Mina sidor idag kl. 8-21

Senast uppdaterad: 20 april 2024 klockan 17:17

Fram till ungefär klockan 21 idag fungerar inte alla e-tjänster på grund av underhållsarbete. Du ser när du kommer in i e-tjänsten om den fungerar eller inte. E-tjänster som påverkas är till exempel försörjningsstöd och boendeparkering.

Ekonomi och studiemedel

Du som går i gymnasiet får studiebidrag från CSN tills du fyller 20 år.  Är du göteborgare och går gymnasiet på annan ort kan du ansöka om inackorderingstillägg. Elever, tidigare elever och lärare på kommunal gymnasieskola i Göteborg kan också söka stipendier och bidrag.

Om ekonomi och studiemedel

Du som går i gymnasiet får studiebidrag från CSN tills du fyller 20 år. Bor du på annan ort kan du få inackorderingsbidrag. Du kan också söka olika stipendier.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg kan sökas av göteborgare som studerar vid kommunala eller landstingsägda gymnasieskolor på annan ort och som på grund av lång resväg måste vara inackorderade på skolorten. Inackorderingstillägg ska sökas på nytt inför varje nytt läsår. Om du studerar utomlands kan du inte få inackorderingstillägg.

Stipendier och bidrag

Är du elev, tidigare elev eller lärare vid den kommunala gymnasieskolan i Göteborgs Stad, kan du söka stipendier från en rad stiftelser.
${loading}