Program, inriktning

Du kan välja mellan 18 nationella program i gymnasieskolan. Det finns tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Har du inte tillräckliga betyg för att komma in på de nationella programmen kan du gå ett introduktionsprogram.

Vad är yrkesprogram och högskoleförberedande program?

Yrkesprogrammen förbereder dig för yrkeslivet eller yrkeshögskola, men du kan också välja att läsa in en högskolebehörighet. Du kan läsa ett yrkesprogram antingen på skolan eller som lärling. Som lärling går du minst halva din utbildning på en arbetsplats. 

Högskoleförberedande program förbereder dig för högre studier på högskola efter gymnasieskolan. 

Yrkesprogram

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Hantverksprogrammet
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Naturbruksprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Högskoleförberedande program

 • Ekonomiprogrammet 
 • Estetiska programmet
 • Humanistiska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Introduktionsprogram för dig som inte har tillräckliga betyg

Har du inte tillräckliga betyg för att komma in på de nationella programmen? Då kan du gå något av de fem introduktionsprogrammen:

Introduktionsprogrammen kan hjälpa dig att komma in på ett nationellt gymnasieprogram eller förbereda dig för arbetslivet. Du kan välja mellan teoretiska och praktiska studier i olika kombinationer för att få godkända grundskolebetyg. Du ansöker till introduktionsprogram med hjälp av en studie- och yrkesvägledare på din grundskola.