Behörighet

För att kunna söka till gymnasieskolan måste du ha avslutat grundskolan. Du som inte har tillräckliga betyg för att komma in på gymnasiet kan läsa ett introduktionsprogram. För de högskoleförberedande programmen och för yrkesprogrammen krävs det olika behörighet.

Olika behörighet för olika program

På gymnasiet finns det både yrkesprogram och högskoleförberedande program som du kan söka till. Ett yrkesprogram ger dig möjlighet att direkt börja arbeta efter gymnasiet. Ett högskoleförberedande program förbereder dig för fortsatta studier på högskola och universitet.

  • För att söka till ett yrkesprogram måste du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matte, engelska och fem andra ämnen.
  • För att söka till ett högskoleförberedande program måste du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matte, engelska och nio andra ämnen.
  • Om du söker till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet eller samhällsprogrammet, måste du ha godkända betyg i geografi, historia, religionsvetenskap och samhällskunskap.
  • Om du söker till ett naturvetenskapligt eller tekniskt program, måste du ha godkända betyg i biologi, fysik och kemi.

Om du inte har haft möjlighet att läsa engelska i grundskolan så kan du ändå söka till ett program.

Introduktionsprogram

Du som inte har tillräckliga betyg kan söka ett introduktionsprogram med hjälp av din studie- och yrkesvägledare. Här kan du läsa mer om de fem introduktionsprogrammen.

Idrottsutbildning

Du som vill kombinera din gymnasieutbildning med elitidrott kan ansöka till en idrottsutbildning.  Ansökningsblanketten får du av respektive specialidrottsförbund och det är olika sista-ansökningsdag hos olika idrottsförbund. Kom ihåg att du också måste söka ett gymnasieprogram.