Ansökningstider, öppet hus

Du som är mellan 16 och 20 år och har avslutat grundskolan kan söka till gymnasiet. Innan du bestämmer dig för vilken skola och program du vill gå så kan du besöka skolornas öppet hus. Då får du veta mer om hur det är att gå på skolan och hur de olika programmen ser ut där.

Alla som har avslutat årskurs 9 i grundskolan får söka till gymnasiet. Från höstterminen det år du fyller 20 ska du istället vända dig till Komvux.

Hur ska du söka?

Läs mer om hur du ansöker till nationella program här.

Introduktionsprogram

Om du saknar behörighet till gymnasieskolan kan du läsa ett introduktionsprogram. Det finns fem stycken olika introduktionsprogram.  Till introduktionsprogrammen söker du med hjälp av din studie- och yrkesvägledare.  

Du som vill gå en idrottsutbildning

Om du vill satsa på din elitidrott medan du läser på gymnasiet kan du söka till en idrottsutbildning, NIU. Ansökningsblanketter får du av ditt idrottsförbund och sista ansökningsdag varierar mellan de olika idrottsförbunden så ansök i god tid, från september. OBS! Du måste också söka ett vanligt gymnasieprogram.

Öppet hus på gymnasieskolorna

De flesta gymnasieskolor arrangerar öppet hus en eller flera gånger under året. Du kan läsa på Göteborgsregionens webbplats när de olika skolorna har sina öppet hus-tider: grkom.se/gymnasieantagningen.