Vklass

I Vklass får du som elev och vårdnadshavare koll på allt som rör skolan. I Vklass kan du bland annat följa kunskapsutvecklingen, anmäla frånvaro och få information från skolan.

Inloggning till Vklass från höstterminen 2022

Du hittar Vklass genom att ladda ner appen Vklass i App Store eller Google Play eller gå in på vklass.se. Logga in i Vklass genom att först välja organisation: 

  • Göteborgs Stad GSF - för grundskola, grundsärskola och fritidshem
  • Göteborgs Stad UBF - för gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 

Elever loggar sedan in med sitt vanliga skolkonto och vårdnadshavare loggar in med BankID via Stadens BankID.

Har du frågor om Vklass ska du kontakta skolan. 

Mer information och stödmaterial

Här kan du som är elev eller vårdnadshavare hitta information som du kan ta hjälp när du använder Vklass:

Stödmaterial för grundskolan 

Stödmaterial för gymnasiet 

Varför bytte vi ut Hjärntorget?

Anledningen att vi bytte ut Hjärntorget är att det finns behov av ett mer användarvänligt och lättanvänt verktyg för lärare, elever och vårdnadshavare.  I Vklass kan du följa kunskapsutvecklingen, genomföra utvecklingssamtal och kommunicera med skolan. 

Vi fortsätter att använda Google Classroom för lektionsarbete på samma sätt som tidigare, även efter övergången från Hjärntorget till Vklass.

Hjärntorget stängdes 30 juni

Från den 30 juni 2022 har du inte längre åtkomst till Hjärntorget. Det innebär att du inte längre kan logga in, kommunicera eller komma åt information i Hjärntorget. 

Filer och dokument