Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Gymnasieskolan ger dig kunskaper för framtiden. Den är till för dig som har gått ut grundskolan och är under 20 år. På ett yrkesförberedande program kan du börja arbeta direkt efter gymnasiet eller välja att läsa in högskolebehörighet för att läsa vidare. Vill du studera vidare efter gymnasiet väljer du ett högskoleförberedande program.

Läsårstider, examen

Här hittar du läsårstider och examenstider för Göteborgs Stads gymnasieskolor och gymnasiesärskolor.

Hitta gymnasieskolor

Här kan du se vilka gymnasieskolor som finns i Göteborg. Det finns 12 kommunala gymnasieskolor och 36 fristående.

Prövning av kurser inom gymnasieskolan

Om du vill höja ditt betyg i en kurs eller läsa in en helt ny kurs kan du göra en prövning. Vid en prövning bedömer läraren dina kunskaper i hela kursen utifrån ämnes- eller kursplanen.

Vklass

I Vklass får du som elev och vårdnadshavare koll på allt som rör skolan. I Vklass kan du bland annat följa kunskapsutvecklingen, anmäla frånvaro och få information från skolan.

Ansök till Riksgymnasiet

Du som har svåra rörelsehinder kan söka till Riksgymnasiet. Här kan du få anpassad undervisning och habilitering. Det finns även elevbostäder vid skolan.

Modersmål

Pratar du ett annat språk än svenska hemma? Då kan du få läsa kurser i ditt modersmål. Du kan välja att läsa modersmål som ditt individuella val, utökat program eller som ersättning för ett annat språk än svenska och engelska.

KAA - Kommunalt aktivitetsansvar

Är du mellan 16 och 19 år och saknar gymnasieutbildning? Undrar du vilka möjligheter du har?