Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Gymnasieskolan ger dig kunskaper för framtiden. Den är till för dig som har gått ut grundskolan och är under 20 år. På ett yrkesförberedande program kan du börja arbeta direkt efter gymnasiet eller välja att läsa in högskolebehörighet för att läsa vidare. Vill du studera vidare efter gymnasiet väljer du ett högskoleförberedande program.

Läsårstider, examen

Här hittar du läsårstider och examenstider för Göteborgs Stads gymnasieskolor och gymnasiesärskolor.

Hitta gymnasieskolor

Här kan du se vilka gymnasieskolor som finns i Göteborg, läsa mer om dem och hitta en utbildning som passar just dig. Det finns 12 kommunala gymnasieskolor och 36 fristående. I listan nedan hittar du alla - både kommunala och fristående.

Prövning av kurser inom gymnasieskolan

Om du vill höja ditt betyg i en kurs eller läsa in en helt ny kurs kan du göra en prövning. Vid en prövning bedömer läraren dina kunskaper i hela kursen utifrån ämnes- eller kursplanen.

Hjärntorget

Hjärntorget är Göteborgs Stads pedagogiska IT-stöd för förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning.

Ansök till Riksgymnasiet

Du som har svåra rörelsehinder kan söka till Riksgymnasiet. Här kan du få anpassad undervisning och habilitering. Det finns även elevbostäder vid skolan.