Antagningsregler för grundskolan

Det är alltid vårdnadshavarnas önskemål som är utgångspunkten när grundskoleförvaltningen erbjuder ett barn plats på en skola. Men ibland får skolor fler sökande än vad det finns platser. Här kan du läsa hur reglerna ser ut och vilka elever som får förtur.

Det fria skolvalet

Som vårdnadshavare har du rätt att önska vilken skola ditt barn ska gå i. Du kan önska tre skolor. Barnet är inte garanterad plats på skolorna du väljer. Det beror på hur många som söker till just de skolorna. Antalet barn i olika åldrar varierar också från år till år, vilket påverkar antagningen.

Det spelar ingen roll när du väljer skola och skickar in ansökan så länge du gör det inom ansökningsperioden.

Alla har rätt till en skola nära hemmet

Alla elever har rätt till en skolplacering på en skolenhet nära hemmet. Detta är ett uttryck för den så kallade närhetsprincipen. Närhetsprincipen innebär inte att man är garanterad plats på den närmsta skolan. I Göteborgs Stad innebär närhetsprincipen rätt till en placering vid en skolenhet inom cirka två kilometer från hemmet (barnets folkbokföringsadress) för årskurserna F-3, cirka fyra kilometer för årskurserna 4–6 och cirka åtta kilometer för årskurserna 7–9.

Barn under 18 år ska folkbokföras enligt samma regler som vuxna, det vill säga på den adress där de sover flest nätter (Skatteverket).

Så fördelas platserna

Det finns inga köer till skolorna i Göteborgs Stad. Om en skola får fler ansökningar än det finns platser är det Göteborgs Stads prioriteringsordning för förskoleklass och grundskola som avgör vilka barn som får förtur till skolan.
1. Nyanländ elev ges företräde om den aktuella skolenheten har en låg andel nyanlända elever.
2. Eleven har syskon på skolenheten (syskonförtur).
3. Absolut närhet (fågelvägen).
4. Om två elever bor på exakt samma avstånd till en skolenhet lottas det mellan dessa elever.

Fullständiga antagningsregler

Observera att de fristående skolorna har egna antagningsregler.

Vem räknas som nyanländ?

En elev som har varit bosatt utomlands, men som nu bor i Sverige och har påbörjat sin grundskoleutbildning i Sverige senare än höstterminens start det kalenderår hen fyller sju år räknas som nyanländ. En elev anses inte vara nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige (3 kap. 12a §). Vid placering i förskoleklass kan barn som har varit bosatta i Sverige kortare tid än två år även räknas som nyanlända och ha särskilda skäl för att prioriteras till en skolenhet. Vad som räknas som särskilda skäl bedöms från fall till fall.

Vad innebär syskonförtur?

Om barnet har ett äldre syskon som går på den aktuella skolenheten den terminen barnet ska börja har barnet förtur. Som syskon räknas här helsyskon, halvsyskon samt så kallade ”bonussyskon”, alltså barn som är folkbokförda på samma adress men inte har samma föräldrar.

Du kan överklaga

Om ditt barn placeras på en annan skola än du hade önskat i ansökan skickar vi med instruktioner om hur du gör för att överklaga. Om ni är missnöjda med platsen och vill byta så kan ni ansöka om ett skolbyte. Varje termin, under fasta tidpunkter, handlägger skolplaceringsenheten alla ansökningar om att byta skola. Tänk på att skolbyten sker i mån av plats.

Om du missade att skicka in ansökan

Om du missade att skicka in en ansökan så placeras ditt barn på en skola i närområdet enligt reglerna ovan.