Ansök om skolbyte

Om du av olika anledningar vill att ditt barn ska byta skola kan du inför varje terminsstart ansöka om ett skolbyte. Du ansöker med e-tjänst eller blankett. Om du vill göra ett skolbyte inför höstterminen 2019 kan du skicka in din ansökan 1-15 maj.

Information och regler

Skolbytesperioden fungerar som ett "omval" för de elever och vårdnadshavare som inte är nöjda med sin skolplacering eller av andra anledningar vill byta skola. Många ansöker om en plats till både kommunala och fristående skolor vilket innebär att det finns elever som i slutändan väljer en fristående skola – och att det därmed frigörs en ledig plats i den kommunala. Genom att ha skolbytesperioder får grundskoleförvaltningen möjlighet att säkerställa att antagningen sker på ett rättssäkert och likvärdigt sätt.

Alla skolbyten sker i mån av ledig plats. Om vi behöver göra ett urval så sker det utifrån kommunens antagningsregler.

Antagningsregler

Så här gör du

Ansök direkt på webben

E-tjänsten för att ansöka om skolbyte till höstterminen 2019 var öppen 1-15 maj.

Ansök via blankett

Om du hellre ansöker med hjälp av en blankett så går det självklart också bra.

Blankett skolbyte (ladda ner och fyll i)

Blanketten skickas till:
Göteborgs Stad
Grundskoleförvaltningen
Box 1015
405 21 Göteborg

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter som är obligatoriska. Kom ihåg att kontrollera så att alla uppgifter stämmer innan du skickar in ansökan. Kom också ihåg att alla skolbyten sker i mån av ledig plats.

Om du behöver hjälp att fylla i ansökan kan du kontakta medborgarkontoret i din stadsdel eller grundskoleförvaltningen på 031-365 09 60.

Fristående skolor

Om du vill ansöka om plats på en fristående skola tar du kontakt med den skola som du är intresserad av. De fristående skolorna har egna ansökningsprocesser.

Om du flyttar

Om du flyttar inom Göteborgs Stad har ditt barn rätt att gå kvar på sin nuvarande skola. Vill du byta skola ansöker du om ett skolbyte.

Om du flyttar till Göteborgs Stad erbjuds ditt barn en skolplats i samband med inflyttning.

Om du ansöker om en skolplacering innan ditt barn blivit folkbokförd på den nya adressen behöver du styrka din blivande adress. Detta gör du till exempel genom att bifoga en kopia på ett bostadskontrakt med din ansökan.

Ansök till förskoleklass

Ansök till årskurs 1-9

Tvåspråkig undervisning på finska och svenska på Askimsskolan

Hösten 2019 startar grundskoleförvaltningen tvåspråkig undervisning på finska och svenska på Askimsskolan. Du kan läsa mer om detta på sidan Tvåspråkig undervisning.

Detta händer efter att du ansökt om ett skolbyte

När ansökningsperioden är slut går grundskoleförvaltningen igenom alla ansökningar. Alla skolbyten sker i mån av plats. Om vi behöver göra ett urval baseras det på Göteborgs Stads regler för antagning till förskoleklass och grundskola. De fristående skolorna har egna antagningsregler.