Välja skola

Alla barn som är folkbokförda i Göteborg är garanterade att få en plats i någon av våra skolor. Men med det fria skolvalet kan du som vårdnadshavare lämna önskemål om vilka skolor du helst vill att ditt barn ska gå i. Det gäller från förskoleklass till och med årskurs 9. Här kan du läsa mer om hur du ansöker och vad som gäller.

Om ditt barn fyller sex år under 2019 ska du ansöka om en plats i förskoleklass för hösten 2019. Det är obligatoriskt för alla sexåringar att gå i förskoleklass, men det fria skolvalet innebär att du som vårdnadshavare har rätt att önska vilken skola ditt barn ska gå i.

Du kan sortera listan över alla grundskolor med förskoleklass efter stadsdel. Grundskolorna är antingen kommunala eller fristående (som förr kallades privata).

Här kan du ansöka om en plats i våra kommunala grundskolor. Det gäller både dig som är nyinflyttad och dig som har ett barn som går sista året på sin skolenhet och därför behöver göra ett skolval inför nästa läsår.

Du kan sortera listan över alla grundskolor efter stadsdel. Du kan även sortera dem efter olika inriktningar. Grundskolorna är antingen kommunala eller fristående (som förr kallades privata).

Om du av olika anledningar vill att ditt barn ska byta skola kan du inför varje terminsstart ansöka om ett skolbyte. Du ansöker med e-tjänst eller blankett. Om du vill göra ett skolbyte inför höstterminen 2019 kan du skicka in din ansökan 1-15 maj.

Det är alltid vårdnadshavarnas önskemål som är utgångspunkten när grundskoleförvaltningen erbjuder ett barn plats på en skola. Men ibland får skolor fler sökande än vad det finns platser. Här kan du läsa hur reglerna ser ut och vilka elever som får förtur.

Vill ni besöka en eller flera skolor innan ni söker skola? Här samlar vi information om de skolor som har öppet hus och informationsträffar i samband med skolvalsperioden.

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om att välja skola.