Välja skola

Alla barn som är folkbokförda i Göteborg är garanterade att få en plats i någon av våra skolor. Men med det fria skolvalet kan du som vårdnadshavare lämna önskemål om vilka skolor du helst vill att ditt barn ska gå i. Det gäller från förskoleklass till och med årskurs 9. Här kan du läsa mer om hur du ansöker och vad som gäller.

Om ditt barn fyller sex år under 2019 ska du ansöka om en plats i förskoleklass för hösten 2019. Det är obligatoriskt för alla sexåringar att gå i förskoleklass, men det fria skolvalet innebär att du som vårdnadshavare har rätt att önska vilken skola ditt barn ska gå i. Du kan ansöka direkt på webben 15 november-15 januari eller med blankett när som helst under året.

Du kan sortera listan över alla grundskolor med förskoleklass efter stadsdel. Grundskolorna är antingen kommunala eller friskolor (som förr kallades privata).

Om ditt barn går på en grundskola där nästa årskurs inte finns på skolenheten ska du välja skola. Detta gäller främst elever som ska börja i årskurs 7 men kan även beröra elever i andra årskurser. Det fria skolvalet innebär att du som vårdnadshavare har rätt att önska vilken skola ditt barn ska gå i. Du kan ansöka med e-tjänst under perioden 15 januari-15 februari eller med blankett. Om du ska flytta till Göteborg kan du skicka in ansökningsblanketten när som helst under året.

Du kan sortera listan över alla grundskolor efter stadsdel. Du kan även sortera dem efter olika inriktningar. Grundskolorna är antingen kommunala eller fristående (som förr kallades privata).

Om du av olika anledningar vill att ditt barn ska byta skola kan du inför varje terminsstart ansöka om ett skolbyte. Du ansöker med e-tjänst eller blankett. Om du vill göra ett skolbyte inför höstterminen 2019 kan du skicka in din ansökan 1-15 maj.

Det är alltid vårdnadshavarnas önskemål som är utgångspunkten när grundskoleförvaltningen erbjuder ett barn plats på en skola. Men ibland får skolor fler sökande än vad det finns platser. Inga skolor i Göteborgs Stad tillämpar kösystem, istället görs ett urval baserat på Göteborgs Stads regler för antagning till förskoleklass och grundskola. De fristående skolorna har egna antagningsregler.

Vill ni besöka en eller flera skolor innan ni söker skola? Här har vi samlat information om de skolor som har valt att ha öppet hus och informationsträffar. Ni är varmt välkomna till öppet hus-träffarna oavsett var ni bor i staden. Ingen föranmälan behövs. (Listan uppdateras.)

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om att välja skola.