Statistik skolplaceringar

Här samlar vi statistik från skolplaceringar från läsår 2019/2020 och framåt. Här kan du läsa hur många som har önskat skola i olika delar av staden och hur många som har fått plats på någon av skolenheterna de önskade.

Statistik för skolplaceringar läsår 2022/2023

Statistik läsår 2022/2023  förskoleklass

Statistik läsår 2022/2023  årskurs 4

Statistik läsår 2022/2023  årskurs 6

Statistik läsår 2022/2023  årskurs 7

Statistik per skola 2022/2023   förskoleklass

Statistik per skola 2022/2023  årskurs 3

Statistik per skola 2022/2023   årskurs 4

Statistik per skola 2022/2023  årskurs 6

Statistik per skola 2022/2023   årskurs 7

Statistik för skolplaceringar läsår 2021/2022

Statistik läsår 2021/2022   sammanfattning

Statistik läsår 2021/2022 förskoleklass

Statistik läsår 2021/2022 årskurs 4

Statistik läsår 2021/2022 årskurs 6

Statistik läsår 2021/2022 årskurs 7

Statistik per skola 2021/2022 förskoleklass

Statistik per skola 2021/2022 årskurs 3

Statistik per skola 2021/2022 årskurs 4

Statistik per skola 2021/2022 årskurs 6

Statistik per skola 2021/2022 årskurs 7

Statistik för skolplaceringar läsår 2020/2021

Statistik läsår 2020/2021  sammanfattning

Statistik läsår 2020/2021  förskoleklass

Statistik läsår 2020/2021  årskurs 3

Statistik läsår 2020/2021  årskurs 4

Statistik läsår 2020/2021 — årskurs 5

Statistik läsår 2020/2021  årskurs 6

Statistik läsår 2020/2021  årskurs 7

Statistik för skolplaceringar läsår 2019/2020

Statistik förskoleklass läsår 2019/2020

Statistik årskurs 4 läsår 2019/2020

Statistik årskurs 6 läsår 2019/2020

Statistik årskurs 7 läsår 2019/2020