Starta och driva fristående skola

På sidorna under Företagare får du information om vilka regler som gäller och vad du behöver veta och göra för att starta och driva fristående grundskola. Här kan du också ansöka om och redovisa tilläggsbelopp samt anmäla omfattande frånvaro.

Information om att starta och driva barnomsorg och skola