Önska skola om ditt barn flyttar

Om ni ska flytta till eller inom Göteborg kan du som vårdnadshavare önska var du helst vill att ditt barn går i skolan. Du kan önska skola med blankett när som helst under året. Det är bra om du önskar skola i så god tid som möjligt.

Om ni inte har flyttat ännu behöver du styrka den nya adressen, till exempel genom hyresavtal eller köpekontrakt.

Barn som flyttar till Göteborg

Barn som flyttar till Göteborg erbjuds en skolplats i en av våra kommunala skolor i samband med flytten. Det betyder att ditt barn kan få en skolplats löpande under terminen. Önska gärna skola i så god tid som möjligt, så att ditt barn kan börja i sin nya skola i samband med flytten. Om du inte önskar skola åt ditt barn kommer grundskoleförvaltningen att erbjuda ditt barn plats i en skola nära hemmet.

Barn som flyttar inom Göteborg

Om ditt barn redan har en skolplats i Göteborg kan ditt barn behålla den om ni flyttar inom staden. Om skolan inte längre räknas som en skola nära hemmet enligt våra regler för skolplacering, har ditt barn rätt till en ny skolplats. Du som vårdnadshavare behöver då skicka in en ansökan och önska var ni helst vill att barnet går i skolan. Om du inte önskar skola kommer grundskoleförvaltningen utgå ifrån att ni vill behålla den skolplatsen som barnet har sen tidigare.

Barn som flyttar från Göteborg

Om ditt barn går sista årkursen på sin skolenhet i Göteborg (till exempel i årskurs 6 på en F-6 skola) och behöver byta skolenhet för att gå klart grundskolan, så kan ni ansöka om att fortsätta gå i grundskola i Göteborg trots att ni flyttar från Göteborg. Det gör ni genom att önska skola under ansökningsperioden.

Eftersom det är barnets hemkommun som ansvarar för att barnet har en skolplats kommer grundskoleförvaltningen i Göteborg i första hand att besluta var eleverna som bor i Göteborg ska gå i skolan. Därefter går grundskoleförvaltningen igenom eventuella ansökningar från vårdnadshavare till barn som bor i andra kommuner. De eleverna erbjuds med andra ord en plats i en av Göteborgs kommunala skolor i mån av plats. Däremot är det inte säkert att ditt barn kommer att bli erbjuden en plats i en av de fyra eller fem skolenheter i Göteborg som ligger närmast ert hem. Våra regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola gäller med andra ord inte om ni flyttar till en annan kommun men vill gå i skola i Göteborg.

Barn som är nyanlända

Om ditt barn har bott utomlands och inte tidigare har gått i skola har ditt barn rätt till en skolplats enligt samma regler som andra elever. Det innebär att ditt barn har rätt till en skola nära hemmet och att ni kan önska var ni helst vill att barnet går i skolan. Ett barn ska ha gått i svensk skola i mindre än fyra år för att räknas som nyanländ.

Nyanlända elever som flyttar till Göteborg får först besöka mottagningsenheten. Där görs en pedagogisk kartläggning för att få en så bra bild som möjligt av elevens kunskaper och skolbakgrund. Eleven bjuds in till mötet tillsammans med vårdnadshavare och/eller god man.

Eleven får därefter en skolplats i den årskurs som passar bäst med elevens kunskaper och skolbakgrund.

Så gör du för att önska skola

På sidan Hitta grundskolor kan du se alla skolor som finns i staden och läsa mer om dem.  

Samma regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola gäller alla elever, oavsett om ditt barn flyttar till eller inom Göteborg. Om det inte finns lediga platser på någon av de skolenheter ni önskar, har ditt barn rätt till en skolplats nära hemmet. På Skolkartan kan du se vilka skolor som ligger närmast ditt barns folkbokföringsadress.

Du kan läsa mer om våra regler för skolplacering på sidan Regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola.

Du kan önska skola oavsett om ditt barn är folkbokförd på den nya adressen eller inte. Om ni inte har flyttat ännu behöver du skicka in ett bostadskontrakt (hyreskontrakt eller köpekontrakt) som styrker er nya folkbokföringsadress. Det är viktigt att namnen i ansökan är samma som namnen på bostadskontraktet.

Skriv datum för flytten

Det är viktigt att det står i bostadskontraktet när ni flyttar till den nya adressen. Det är nämligen det datumet vi förhåller oss till när vi beslutar från vilket datum ditt barn ska ha skolplatsen. Datum för inflyttning behöver ske inom de kommande sex månaderna när du önskar skola.

Önska skola med blankett

Du kan önska skola när som helst under året. Det gör du genom att skicka in blanketten.

Ansökan till grundskola (ladda ner och fyll i)

Application for a place in a municipal preschool class and at primary and secondary school

Om ditt barn inte ska gå i samma årskurs som sina jämnåriga behöver ni skicka in ett intyg som styrker att eleven ska gå i en annan årskurs.

Båda vårdnadshavare ska godkänna ansökan

Om ni önskar skola och barnet har två vårdnadshavare måste båda signera (godkänna) ansökan för att den ska vara giltig.

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter som är obligatoriska. Kom ihåg att kontrollera så alla uppgifter stämmer innan du skickar in din ansökan.

Om du behöver hjälp att fylla i ansökan och önska skola kan du ringa 031-365 09 60.

Skicka ansökningsblanketten till:

Göteborgs Stad
Grundskoleförvaltningen
Box 1015 
405 21 Göteborg

När du skickar in din ansökan med post får du ingen bekräftelse på att grundskoleförvaltningen har tagit emot din ansökan. 

Detta händer efter att du har önskat skola

Ungefär två-fyra veckor innan önskad skolstart får du veta i vilken skolenhet ditt barn har fått en plats. Det är under förutsättning att du har ansökt i god tid innan skolstarten. Om du behöver komplettera din ansökan kan det ta längre tid.

Du får beslutet via brev som skickas till barnets folkbokföringsadress.

Om du inte är nöjd med skolplaceringen

Om du av olika anledningar inte är nöjd med ditt barns skolplacering kan du önska ett skolbyte. Du kan läsa mer på sidan Önska skolbyte

Överklaga beslut om skolplacering

Om du anser att beslutet om ditt barns skolplacering fattats på fel grunder kan du överklaga beslutet. Du kan läsa mer på sidan Överklaga skolplacering.

Önska fristående skolor

Om du vill ansöka till en fristående skola tar du kontakt med den skolan. De fristående skolorna har egna ansökningsprocesser. 

Observera! avstår du den kommunala skolplatsen för att du byter till en fristående skola förlorar du din nuvarande skolplacering och måste ansöka på nytt. Platsen kan ha gått till en annan elev och/eller skolan kan vara full.  Du kan givetvis önska skola men får skolplacering i mån av plats och enligt nuvarande regelverk.

Önska grundsärskola

Du kan läsa mer om hur du önskar grundsärskola i Göteborg på sidan Grundsärskola

Plats i fritidshem

Om ditt barn byter från en kommunal skolenhet till en annan följer platsen på fritidshemmet med automatiskt. Du behöver med andra ord inte ansöka om en plats i fritidshemmet på nytt. Om du inte längre behöver en plats i fritidshem åt ditt barn behöver du säga upp platsen skriftligt. Du kan läsa mer om det på sidan Säga upp plats eller ändra schema.

Om ni flyttar till Göteborg och behöver en plats på fritidshemmet kan ni ansöka om det så fort ni vet i vilken skola barnet ska gå. Du kan läsa mer om hur fritidshemmet fungerar och hur ni ansöker om en plats på sidan Fritidshem.

Rätt till skolskjuts

Om ditt barn har rätt till skolskjuts och ni byter skola så kan det även påverka barnets rätt till skolskjuts. Om du flyttat till eller inom Göteborg och vill göra en ny ansökan kan du läsa mer på sidan om Skolskjuts.