Söka skola som nyinflyttad

Du som flyttar till eller inom Göteborg kan söka skola när som helst under året. Sök gärna i så god tid som möjligt.

Grundskoleförvaltningen är klar med ansökningar om skolbyten

3 juli 2020

Idag har grundskoleförvaltningen skickat beslut till alla som ansökt om att byta skola inför hösten. Totalt rör det sig om ungefär 2100 ansökningar i alla årskurser, både elever som av olika anledningar vill byta skola och elever som omfattades av skolvalet men inte var nöjda med placeringen de fick.

De vårdnadshavare som får erbjudanden om nya skolplatser åt sina barn måste tacka ja till den, i annat fall försvinner erbjudandet och barnet får behålla den ursprungliga skolplaceringen.

Du kan läsa mer på sidan Grundskoleförvaltningen är klar med ansökningar om skolbyten

Information och regler

Om du ska flytta till eller inom Göteborg kan du söka skolenhet när som helst under året. Om ditt barn ännu inte är folkbokförd på er nya adress ska du skicka med en kopia på ert bostadskontrakt eller hyresavtal i ansökan.

Om ditt barn ska börja i förskoleklass nästa läsår är det bra om du söker under skolvalsperioden 15 november-15 december.

Söka förskoleklass 15 november-15 december

När vi bestämmer i vilken skola ditt barn ska gå så utgår vi alltid i första hand ifrån ditt önskemål. Om det inte finns lediga platser på någon av skolenheterna du önskar får ditt barn en plats nära hemmet. Samma sak gäller om du inte skickar in någon ansökan alls.

För dig som är nyinflyttad till eller inom Göteborg gäller samma närhetsprincip som för alla andra barn i grundskolan i Göteborg. Det innebär att ditt barn har rätt till en skolplats inom:

  • Ungefär två kilometer från hemmet för årskurserna F-3.
  • Ungefär fyra kilometer från hemmet för årskurserna 4–6.
  • Ungefär åtta kilometer från hemmet för årskurserna 7–9.

Om du flyttar inom Göteborg

Om du ska flytta inom Göteborg och ditt barn redan går i skolan här så kan du välja att låta ditt barn gå kvar i den skolenheten. Om du vill att ditt barn ska byta till en annan skolenhet så skickar du in en ny ansökan.

Hitta grundskolor

På sidan Hitta grundskolor kan du se vilka skolenheter du kan söka och läsa mer om dem.

Så här gör du

Du kan söka skola när som helst under året. Det gör du genom att fylla i och skicka in blanketten. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda signera ansökan för att den ska vara giltig.

Ansökan till grundskola (ladda ner och fyll i)

Application for a place in a municipal preschool class and at primary and secondary school

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter som är obligatoriska. Kom ihåg att kontrollera så att alla uppgifter stämmer innan du skickar in ansökan.

Om du behöver hjälp att fylla i ansökan kan du kontakta grundskoleförvaltningen på 031-365 09 60 eller medborgarkontoren.

Skicka ansökningsblanketten till:

Göteborgs Stad
Grundskoleförvaltningen
Box 1015
405 21 Göteborg

När du skickar in din ansökan med post får du ingen bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan.

Fristående skolor

Om du vill söka till en fristående skola tar du kontakt med den skola direkt. De fristående skolorna har egna ansökningsprocesser.

Detta händer efter att du sökt skola

Efter ungefär två-fyra veckor får du veta i vilken skolenhet ditt barn har fått en plats. Det är därför viktigt att du söker skola i så god tid som möjligt. Om du behöver komplettera din ansökan kan det ta längre tid.

Söka grundsärskola

Du kan läsa mer om hur du söker grundsärskola i Göteborg på sidan Grundsärskola.