Sök skola 15 november-15 december

Nu är skolvalsperioden slut. Om du inte är nöjd med ditt barns skolplacering kan du ansöka om skolbyte.

Grundskoleförvaltningen är klar med ansökningar om skolbyten

3 juli 2020

Den 3 juli skickade grundskoleförvaltningen beslut till alla som ansökt om att byta skola inför hösten. Totalt rör det sig om ungefär 2100 ansökningar i alla årskurser, både elever som av olika anledningar vill byta skola och elever som omfattades av skolvalet men inte var nöjda med placeringen de fick.

De vårdnadshavare som får erbjudanden om nya skolplatser åt sina barn måste tacka ja till den, i annat fall försvinner erbjudandet och barnet får behålla den ursprungliga skolplaceringen.

Du kan läsa mer på sidan Grundskoleförvaltningen är klar med ansökningar om skolbyten

Skolvalet är stängt.

Skolvalet stängdes den 15 december och öppnar igen 15 november 2020.

Detta händer efter att du sökt skola

Det finns platser för alla elever i någon av våra skolenheter. När ansökningsperioden är slut går vi igenom alla ansökningar och börjar arbetet med att bestämma var alla elever ska gå i skolan. Det är alltid vårdnadshavarnas önskemål som är utgångspunkten. Men ibland är det fler som söker till en skolenhet än det finns lediga platser. Det finns inga köer till skolorna i Göteborgs Stad. Om det är fler som söker till en skolenhet än det finns platser är det istället Göteborgs Stads prioriteringsregler som avgör vilka elever som har förtur. De fristående skolorna har egna antagningsregler.

Antagningsregler

Antagningsbesked

Om du har sökt skolenhet på webben får du besked om skolplacering digitalt. Om du har sökt med blankett får du via brev veta i vilken skolenhet ditt barn har fått en plats.

Göteborgs Stad ansvarar för att alla barn som är folkbokförda i Göteborg går i skolan. Om du vet att ditt barn ska gå i en fristående skolenhet eller i en skolenhet i en annan kommun behöver du därför meddela det till oss.

Plats i fritidshem

Om ditt barn har en plats i fritidshemmet följer den platsen med när ditt barn börjar en ny skolenhet. Du behöver inte ansöka om en ny plats. Om du inte längre har behov av omsorg åt ditt barn behöver du själv avsluta platsen i fritidshemmet. Du kan läsa mer på sidan Fritidshem, fritidsklubb