Sök skola 15 november-15 december

Om du har ett barn som ska byta skolenhet nästa läsår ska du göra ett skolval den 15 november - 15 december. Här kan du läsa mer och skicka in din ansökan. En skola kan ha flera skolenheter även om alla årskurser från F-9 finns. Det innebär att om du har ett barn som går sista året på sin skolenhet så behöver du som vårdnadshavare göra ett skolval.

Vem ska söka skola?

Du ska göra ett skolval den 15 november - 15 december om du har ett barn som går sista årskursen på sin skolenhet och därför behöver byta skolenhet hösten 2020. En skola kan ha flera skolenheter. Om du är osäker på om du behöver göra ett skolval eller inte kan du gå in på sidan Grundskolor som berörs av skolvalet.

Du ska söka skolenhet även om nästa årskurs finns på samma skola som ditt barn går på nu – och även om du vill att ditt barn ska gå kvar på den skolan.

Det finns plats för alla elever i någon av våra skolor, men på vissa skolenheter kan det bli fullt. Genom att göra ett skolval har du som vårdnadshavare möjlighet att önska vilken av de sökbara skolenheterna du helst vill att ditt barn ska gå i. Det finns inga köer till skolorna i Göteborgs Stad.

Så här gör du

Alla skolenheter är inte sökbara i alla årskurser. Du kan bara söka till de skolenheter som tar emot elever i den årskurs ditt barn ska börja. Du kan se vilka skolenheter du kan söka på sidan Grundskolor och årskurser som går att söka.

Om barnet har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna godkänna ansökan.

Sök direkt på webben

Du loggar in med ditt bank-id. Om du inte har något bank-id kan du kontakta din bank för att få hjälp att skaffa ett.

I e-tjänsten ser du bara de skolor som går att söka till i den årskurs som du valt. Välj den årskurs som ditt barn ska börja i höstterminen 2020.

Sök skola

Godkänn ansökan

Om ditt barn har två vårdnadshavare måste båda godkänna ansökan för att den ska bli giltig. När den ena vårdnadshavaren söker skola skickas ett mejl till den andra vårdnadshavaren med en länk för att godkänna ansökan. Den vårdnadshavare som ska godkänna ansökan gör det genom att klicka på den här länken.

Sök med blankett

Om du inte vill eller kan använda e-tjänsten så kan du söka med blankett

Blankett söka kommunal förskoleklass och grundskola (ladda ner och fyll i)

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter som är obligatoriska. Kom ihåg att kontrollera så att alla uppgifter stämmer innan du skickar in ansökan.

Om du behöver hjälp att fylla i ansökan kan du kontakta grundskoleförvaltningen på 031-365 09 60 eller medborgarkontoren.

Skicka ansökningsblanketten till:

Göteborgs Stad
Grundskoleförvaltningen
Box 1015
405 21 Göteborg

Fristående skolor

Om du vill söka till en fristående skola tar du kontakt med den skolan direkt. De fristående skolorna har egna ansökningsprocesser.

Detta händer efter att du sökt skola

Det finns platser för alla elever i någon av våra skolenheter. När ansökningsperioden är slut går vi igenom alla ansökningar och börjar arbetet med att bestämma var alla elever ska gå i skolan. Det är alltid vårdnadshavarnas önskemål som är utgångspunkten. Men ibland är det fler som söker till en skolenhet än det finns lediga platser. Det finns inga köer till skolorna i Göteborgs Stad. Om det är fler som söker till en skolenhet än det finns platser är det istället Göteborgs Stads prioriteringsregler som avgör vilka elever som har förtur. De fristående skolorna har egna antagningsregler.

Antagningsregler

Antagningsbesked

I slutet på mars skickar grundskoleförvaltningen ut alla besked för förskoleklass och grundskola. Om du har sökt skolenhet på webben får du besked om skolplacering digitalt. Om du har sökt med blankett får du via brev veta i vilken skolenhet ditt barn har fått en plats.

Göteborgs Stad ansvarar för att alla barn som är folkbokförda i Göteborg går i skolan. Om du vet att ditt barn ska gå i en fristående skolenhet eller i en skolenhet i en annan kommun behöver du därför meddela det till oss.

Sök fritidshem

Så fort du har fått veta i vilken skolenhet ditt barn ska gå kan du också söka en plats på fritidshemmet. Du ska söka fritidshem på nytt även om fritidshemmet finns på samma skola som ditt barn går på nu. Du kan läsa mer på sidan Fritidshem, fritidsklubb