Sök skola 15 november-15 december

Nu är skolvalsperioden slut. Om du inte är nöjd med ditt barns skolplacering kan du ansöka om skolbyte.

Nya beslut om skolplacering i förskoleklass och grundskola hösten 2020

27 maj 2020

Grundskoleförvaltningen går nu igenom placeringar där elever har fått en plats i en skola för långt från hemmet. Hittills har förvaltningen skickat ut beslut om nya placeringar i årskurs 4. Den här veckan (vecka 22) börjar vi skicka ut beslut om nya placeringar i förskoleklass.

Det handlar om elever som har fått plats på en skola de inte har önskat och som ligger för långt från hemmet.

Besluten skickas med post. Vårdnadshavarna kan välja om de vill ha den nya platsen eller behålla den de tidigare fått besked om. Det här påverkar inte övriga elevers skolplaceringar. Inga elever kommer att bli av med en skolplats de har fått och som de vill behålla.

Du kan läsa mer på sidan Nya beslut om skolplaceringar i förskoleklass och grundskola

Skolvalet är stängt.

Skolvalet stängdes den 15 december och öppnar igen 15 november 2020.

Detta händer efter att du sökt skola

Det finns platser för alla elever i någon av våra skolenheter. När ansökningsperioden är slut går vi igenom alla ansökningar och börjar arbetet med att bestämma var alla elever ska gå i skolan. Det är alltid vårdnadshavarnas önskemål som är utgångspunkten. Men ibland är det fler som söker till en skolenhet än det finns lediga platser. Det finns inga köer till skolorna i Göteborgs Stad. Om det är fler som söker till en skolenhet än det finns platser är det istället Göteborgs Stads prioriteringsregler som avgör vilka elever som har förtur. De fristående skolorna har egna antagningsregler.

Antagningsregler

Antagningsbesked

Om du har sökt skolenhet på webben får du besked om skolplacering digitalt. Om du har sökt med blankett får du via brev veta i vilken skolenhet ditt barn har fått en plats.

Göteborgs Stad ansvarar för att alla barn som är folkbokförda i Göteborg går i skolan. Om du vet att ditt barn ska gå i en fristående skolenhet eller i en skolenhet i en annan kommun behöver du därför meddela det till oss.

Plats i fritidshem

Om ditt barn har en plats i fritidshemmet följer den platsen med när ditt barn börjar en ny skolenhet. Du behöver inte ansöka om en ny plats. Om du inte längre har behov av omsorg åt ditt barn behöver du själv avsluta platsen i fritidshemmet. Du kan läsa mer på sidan Fritidshem, fritidsklubb