Sök skola 15 november-15 december

Om du har ett barn som ska byta skolenhet nästa läsår ska du göra ett skolval den 15 november - 15 december. Nu är skolvalsperioden slut.

Skolvalet är stängt – detta händer nu

17 december 2019

Skolvalet inför hösten 2020 stängde den 15 december. Nu börjar grundskoleförvaltningen gå igenom ansökningarna för att besluta var alla barn ska gå i skolan.

I slutet på mars skulle grundskoleförvaltningen ha skickat ut alla placeringar i skola för hösten 2020. Detta är något försenat. Vi återkommer med mer information inom kort.


Skolvalet är stängt – detta händer nu

Vem ska söka skola?

Du ska göra ett skolval den 15 november - 15 december om du har ett barn som går sista årskursen på sin skolenhet och därför behöver byta skolenhet hösten 2020. En skola kan ha flera skolenheter. Om du är osäker på om du behöver göra ett skolval eller inte kan du gå in på sidan Grundskolor som berörs av skolvalet.

Du ska söka skolenhet även om nästa årskurs finns på samma skola som ditt barn går på nu – och även om du vill att ditt barn ska gå kvar på den skolan.

Grundskolor och årskurser som går att söka

Så här gör du

Du kan bara söka till de skolenheter som tar emot elever i den årskursen som ditt barn ska börja i.

Godkänn ansökan

Om ditt barn har två vårdnadshavare måste båda godkänna /signera ansökan för att den ska bli giltig. När den ena vårdnadshavaren söker skola på webben skickas ett mejl till den andra vårdnadshavaren med en länk för att godkänna ansökan. Den vårdnadshavare som ska godkänna ansökan gör det genom att klicka på den här länken. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavare ha bank-id för att kunna söka på webben.

Sök direkt på webben

Skolvalet var öppet 15 november-15 december. E-tjänsten är nu stängd.

Godkänn ansökan

Om ditt barn har två vårdnadshavare måste båda godkänna ansökan för att den ska bli giltig. När den ena vårdnadshavaren söker skola skickas ett mejl till den andra vårdnadshavaren med en länk för att godkänna ansökan. Den vårdnadshavare som ska godkänna ansökan gör det genom att klicka på den här länken.

Sök med blankett

Om du inte vill eller kan använda e-tjänsten så kan du söka med blankett

Blankett söka kommunal förskoleklass och grundskola (ladda ner och fyll i)

Application for a place in a municipal preschool class and at primary and secondary school

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter som är obligatoriska. Kom ihåg att kontrollera så att alla uppgifter stämmer innan du skickar in ansökan.

Om du behöver hjälp att fylla i ansökan kan du kontakta grundskoleförvaltningen på 031-365 09 60 eller medborgarkontoren.

Skicka ansökningsblanketten till:

Göteborgs Stad
Grundskoleförvaltningen
Box 1015
405 21 Göteborg

När du skickar in din ansökan med post får du ingen bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan.

Fristående skolor

Om du vill söka till en fristående skola tar du kontakt med den skolan direkt. De fristående skolorna har egna ansökningsprocesser.

Detta händer efter att du sökt skola

Det finns platser för alla elever i någon av våra skolenheter. När ansökningsperioden är slut går vi igenom alla ansökningar och börjar arbetet med att bestämma var alla elever ska gå i skolan. Det är alltid vårdnadshavarnas önskemål som är utgångspunkten. Men ibland är det fler som söker till en skolenhet än det finns lediga platser. Det finns inga köer till skolorna i Göteborgs Stad. Om det är fler som söker till en skolenhet än det finns platser är det istället Göteborgs Stads prioriteringsregler som avgör vilka elever som har förtur. De fristående skolorna har egna antagningsregler.

Antagningsregler

Antagningsbesked

I slutet på mars skickar grundskoleförvaltningen ut alla besked för förskoleklass och grundskola. Om du har sökt skolenhet på webben får du besked om skolplacering digitalt. Om du har sökt med blankett får du via brev veta i vilken skolenhet ditt barn har fått en plats.

Göteborgs Stad ansvarar för att alla barn som är folkbokförda i Göteborg går i skolan. Om du vet att ditt barn ska gå i en fristående skolenhet eller i en skolenhet i en annan kommun behöver du därför meddela det till oss.

Sök fritidshem

Så fort du har fått veta i vilken skolenhet ditt barn ska gå kan du också söka en plats på fritidshemmet. Du ska söka fritidshem på nytt även om fritidshemmet finns på samma skola som ditt barn går på nu. Du kan läsa mer på sidan Fritidshem, fritidsklubb