Byta skola

Om du av olika anledningar vill att ditt barn ska byta skola kan du inför varje terminsstart ansöka om ett skolbyte. Du ansöker med e-tjänst eller blankett.

Information och regler

Om du av olika anledningar vill byta skola åt ditt barn kan du inför varje termin ansöka om ett skolbyte.

Du kan ansöka om att byta skola när som helst under året med blankett. Varje termin har vi skolbytesperioder då även e-tjänsten är öppen. Efter varje skolbytesperiod går vi igenom ansökningarna för att se var det finns lediga platser. Skolbytesperioden inför vårterminen 2020 var 1-15 oktober. Skolbytesperioden inför höstterminen 2020 är 1-15 april.

Genom att ha skolbytesperioder och hantera ansökningarna samtidigt blir det rättssäkert och likvärdigt och alla får samma möjlighet.

Alla skolbyten sker i mån av ledig plats. Om det är fler som söker till en skolenhet än det finns lediga platser är det kommunens antagningsregler som avgör vilken elev som får förtur.

Antagningsregler

Om ditt barn går sista årskursen på sin skolenhet och måste byta skolenhet nästa läsår ska du söka under skolvalsperioden 15 november-15 december.

Söka skola 15 november-15 december

Om du är nyinflyttad eller ska flytta till eller inom Göteborg så kan du skicka in din ansökan när som helst under året.

Så här gör du

Ansök direkt på webben

E-tjänsten för vårterminen 2020 var öppen 1-15 oktober 2019. Om du vill ansöka om ett skolbyte efter den 15 oktober kan du göra det med blanketten.

Ansök via blankett

Du kan söka med blankett när som helst under året.

Blankett söka förskoleklass och grundskola (ladda ner och fyll i)

Blanketten skickas till:
Göteborgs Stad
Grundskoleförvaltningen
Box 1015
405 21 Göteborg

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter som är obligatoriska. Kom ihåg att kontrollera så att alla uppgifter stämmer innan du skickar in ansökan. Kom också ihåg att alla skolbyten sker i mån av ledig plats.

Om du behöver hjälp att fylla i ansökan kan du kontakta grundskoleförvaltningen på 031-365 09 60 eller medborgarkontoren.

När du skickar in din ansökan med post får du ingen bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan.

Fristående skolor

Om du vill ansöka om plats på en fristående skola tar du kontakt med den skola som du är intresserad av. De fristående skolorna har egna ansökningsprocesser.

Detta händer efter att du ansökt om ett skolbyte

De ansökningar vi får in löpande under året går vi igenom allt eftersom de kommer in. Om du har ansökt under skolbytesperioden går vi igenom alla ansökningar när ansökningsperioden är slut. Alla skolbyten sker i mån av plats. Om du har sökt med e-tjänsten direkt på webben får du ditt besked digitalt. Om du har sökt med blankett så skickar vi beslutet till dig med post.