Söka grundskola

Du kan sortera listan över alla grundskolor efter stadsdel. Du kan även sortera dem efter olika inriktningar. Grundskolorna är antingen kommunala eller fristående (som förr kallades privata).

Det finns inga köer till skolorna i Göteborgs Stad. Det är alltid vårdnadshavarnas önskemål som är utgångspunkten när grundskoleförvaltningen bestämmer i vilken skolenhet en elev ska gå. Men ibland är det fler som söker till en skolenhet än vad det finns lediga platser. Här kan du läsa hur reglerna ser ut och vilka elever som får en plats på skolenheterna om det är fler som söker än vad det finns lediga platser.

Om du av olika anledningar vill att ditt barn ska byta skola kan du inför varje terminsstart ansöka om ett skolbyte. Du ansöker med e-tjänst eller blankett.

Du som flyttar till eller inom Göteborg kan söka skola när som helst under året. Sök gärna i så god tid som möjligt.

Om du har ett barn som ska byta skolenhet nästa läsår ska du göra ett skolval den 15 november - 15 december. Nu är skolvalsperioden slut.

Vill du besöka en eller flera skolenheter innan du söker skola? Här samlar vi information om de skolenheter som har öppet hus och informationsträffar i samband med skolvalet.