Söka grundskola

Du kan sortera listan över alla grundskolor efter stadsdel. Du kan även sortera dem efter olika inriktningar. Grundskolorna är antingen kommunala eller fristående (som förr kallades privata).

Det finns inga köer till skolorna i Göteborgs Stad. Det är alltid vårdnadshavarnas önskemål som är utgångspunkten när grundskoleförvaltningen bestämmer i vilken skolenhet en elev ska gå. Men ibland är det fler som söker till en skolenhet än vad det finns lediga platser. Här kan du läsa hur reglerna ser ut och vilka elever som får en plats på skolenheterna om det är fler som söker än vad det finns lediga platser.

Om du av olika anledningar vill att ditt barn ska byta skola kan du inför varje terminsstart ansöka om ett skolbyte. Du ansöker med e-tjänst eller blankett.

Du som flyttar till eller inom Göteborg kan söka skola när som helst under året. Sök gärna i så god tid som möjligt.

Nu är skolvalsperioden slut. Om du inte är nöjd med ditt barns skolplacering kan du ansöka om skolbyte.