Söka grundsärskola

Du som är vårdnadshavare har rätt att önska vilken grundsärskola du helst vill att ditt barn ska gå i. När vi beslutar var ditt barn ska gå i skolan utgår vi alltid ifrån ditt önskemål.

Här hittar du alla grundsärskolor. Du kan sortera dem efter stadsdel.