Önska grundsärskola

Önska grundsärskola

Du som är vårdnadshavare har rätt att önska vilken grundsärskola du helst vill att ditt barn ska gå i. När vi beslutar var ditt barn ska gå i skolan utgår vi alltid ifrån ditt önskemål.

Hitta grundsärskola

Här hittar du alla grundsärskolor. Du kan sortera dem efter stadsdel.