Söka förskoleklass

I Sverige har vi en skolplikt som innebär att elever i en viss ålder måste gå i skola. Skolplikten gäller från och med höstterminen det år barnet fyller sex år. Det första året går barnet i förskoleklass. Du kan själv önska var ditt barn ska gå i skolan. Här kan du läsa mer och söka skola.

Här hittar du alla skolor som har förskoleklass. Du kan sortera listan efter stadsdel, eller efter olika inriktningar. Grundskolorna är antingen kommunala eller fristående (som förr kallades privata).

Det finns inga köer till skolorna i Göteborgs Stad. Det är alltid vårdnadshavarnas önskemål som är utgångspunkten när grundskoleförvaltningen bestämmer i vilken skolenhet en elev ska gå. Men ibland är det fler som söker till en skolenhet än vad det finns lediga platser. Här kan du läsa hur reglerna ser ut och vilka elever som får en plats på skolenheterna om det är fler som söker än vad det finns lediga platser.

Vill du besöka en eller flera skolenheter innan du söker förskoleklass? Här samlar vi information om de skolenheter som har öppet hus och informationsträffar i samband skolvalet.

Här finns broschyrer, informationsblad och filmer om att söka förskoleklass på flera olika språk.