Överklaga skolplacering

Om du som vårdnadshavare anser att ditt barns placering i skola är fel så kan du överklaga det beslutet. Det behöver du göra inom tre veckor från det att du tog emot beslutet. Hur du gör beror på vilket beslut du har fått. På varje beslut kan du läsa hur du gör, men vi har också samlat informationen här.

Skillnad på att överklaga ett beslut och att ansöka om skolbyte

Du överklagar ett beslut om skolplacering när du anser att beslutet fattats på felaktiga grunder.

Skolbyte kan du göra om du inte är nöjd med ditt barns skolplacering.

Överklaga beslut om skolplacering

Om du anser att beslutet om ditt barns skolplacering är felaktig kan du överklaga.

Överklagan ska skickas in inom tre veckor från det datum du tog emot beslutet.

Om vi bedömer att vi gjorde fel så får ditt barn en ny skolplacering.

Om vi inte bedömer att placeringen är fel så skickar vi din överklagan vidare till Skolväsendets överklagandenämnd (ÖKN). Du blir då informerad om att vi har skickat din överklagan vidare. Det brukar ta några månader för Överklagandenämnden att hantera överklagan. 

Så här gör du för att överklaga ett beslut

För att överklaga ska du skriva ett brev eller ett mejl. Brevet eller mejlet måste innehålla följande saker:

  • Namn på vilket beslut du vill överklaga
  • Datum för beslutet
  • Elevens namn, personnummer och adress
  • Ditt telefonnummer till hemmet, mobil och arbete
  • Din e-postadress
  • Din signatur. Du behöver underteckna din överklagan

Du skickar överklagan via brev till:

Göteborgs stad Grundskoleförvaltningen
Box 1015
405 21 Göteborg

Du skickar överklagan via e-post till:

grundskola@grundskola.goteborg.se

Ansöka om skolbyte om du inte är nöjd med ditt barns skolplacering

Om du inte är nöjd med ditt barns skolplacering kan du ansöka om att få byta skola.  E-tjänsten för önska byte av skola är öppen efter att beslut om skolplaceringar skickats ut. Det går att söka med blankett när som helst under året. Men det är framför allt under skolbytesperioderna som det uppstår lediga platser på skolorna

Du kan läsa mer och ansöka på sidan Önska skolbyte