Överklaga skolplacering

Om du som vårdnadshavare anser att ditt barns placering i skola inte följer grundskoleförvaltningens regler kan du överklaga beslutet. Det behöver du göra inom tre veckor från det att du tog emot beslutet. Hur du gör beror på vilket beslut du har fått. På varje beslut kan du läsa hur du gör, men vi har också samlat informationen här.

Skillnad på att överklaga ett beslut och att ansöka om skolbyte

Du kan överklaga ett beslut om skolplacering om du anser att grundskoleförvaltningen inte har följt reglerna för skolplacering. Om du har önskat skola är det viktigt att du vet att ett önskemål inte betyder att ditt barn har rätt till skolan du har önskat, utan att det är just ett önskemål. Vi gör vårt allra bästa för att så många som möjligt ska få en plats i den skola som de helst vill gå i.  

Om du inte är nöjd med beslutet trots att placeringen är gjord enligt regelverket, kan du ansöka om ett skolbyte. Det kan du läsa mer om på sidan Önska skolbyte

Överklaga beslut om skolplacering

Du överklagar på olika sätt och till olika instanser beroende på vilket beslut du har fått. Det är viktigt att du vet att en överklagan inte är detsamma som en önskan att få byta till en viss skola. Om du vill att ditt barn byter till en annan skola behöver du därför också ansöka om det genom att önska ett skolbyte.

Om ditt barn inte får ert första önskemål 

Om ditt barn inte får ert första önskemål kan du överklaga beslutet hos Skolväsendets överklagandenämnd.  Det gäller även om ditt barn har fått en plats i någon av de andra skolorna ni önskade. Du har tre veckor på dig att överklaga. De tre veckorna börjar gälla från den dagen då du fick beslutet.

För att överklaga ska du skriva ett brev eller mejl. Brevet eller mejlet måste innehålla följande saker:

 • Vilket beslut du vill överklaga
 • Datum för beslutet
 • Varför du anser att beslutet är fel
 • Elevens namn, personnummer och adress
 • Ditt telefonnummer till hemmet, mobil och arbete (så att nämnden kan kontakta dig)
 • Din e-postadress (så att nämnden kan kontakta dig)

Tänk också på att du behöver signera (skriva under) överklagan. 

Du skickar överklagan via brev till: 
Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen
Box 1015 
405 21 Göteborg

Du skickar överklagan via e-post till: 

grundskola@grundskola.goteborg.se

Överklagandenämnden har en handläggningstid på ungefär tre månader. Om överklagandenämnden beslutar att placeringen var felaktig gör vi vårt bästa för att erbjuda en placering på skolan vårdnadshavare hade önskat i första hand. Men ibland är det fullt på skolan och det går inte att öka antalet platser.

Urvalsgrunderna i grundskoleförvaltningens regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola har prövats av Överklagandenämnden som har godkänt reglerna.

Om ni inte önskade skola

Du kan överklaga beslutet genom laglighetsprövning hos Förvaltningsrätten i Göteborg. Laglighetsprövning betyder att Förvaltningsrätten kan upphäva eller fastställa beslutet, men de kan inte ersätta det med ett annat beslut. 

Du har tre veckor på dig att överklaga. De tre veckorna börjar gälla från den dagen då du fick beslutet. 

För att överklaga ska du skriva ett brev eller ett mejl. Brevet eller mejlet måste innehålla följande saker:

 • Vilket beslut du vill överklaga
 • Datum för beslutet
 • Varför du anser att beslutet är fel
 • Elevens namn, personnummer och adress
 • Ditt telefonnummer till hemmet, mobil och arbete (så att domstolen kan kontakta dig)
 • Din e-postadress (så att domstolen kan kontakta dig)

Tänk också på att du behöver signera (skriva under) överklagan. 

Du skickar överklagan via brev till: 

Förvaltningsrätten i Göteborg  
Box 53197  
400 15 Göteborg

Du skickar överklagan via e-post till: