Önska skolbyte eller överklaga skolplacering

Önska skolbyte

Om du vill att ditt barn ska byta skola kan du inför varje terminsstart önska skolbyte. Du önskar med e-tjänst eller blankett. Alla skolbyten sker i mån av plats. Vid beviljat byte börjar eleven på ny skola vid terminsstart.

Överklaga skolplacering

Om du som vårdnadshavare anser att ditt barns placering i skola inte följer grundskoleförvaltningens regler kan du överklaga beslutet. Det behöver du göra inom tre veckor från det att du tog emot beslutet. Hur du gör beror på vilket beslut du har fått. På varje beslut kan du läsa hur du gör, men vi har också samlat informationen här.