Alternativ till förskoleklass om ditt barn har en intellektuell funktionsnedsättning

Förskoleklassen är en obligatorisk skolform som alla barn har rätt till. Det gäller oavsett vilket behov barnet har av en anpassad undervisning. Grundsärskolan finns för de barn som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning inte kommer kunna nå grundskolans kriterier för bedömning av kunskaper. Grundsärskolan innefattar årskurserna 1–9 och har därmed ingen verksamhet i förskoleklass. Det innebär att ett barn som senare ska gå i en grundsärskola men som önskar gå i en förskoleklass har möjlighet att göra det på en grundskola.

Grundsärskolan tar emot elever i årskurserna 1-9. Det finns med andra ord ingen förskoleklass i grundsärskolan. Många barn som skall gå i grundsärskola kan först gå i en förskoleklass i en grundskola. Du kan, med andra ord, önska skola oavsett vilka behov ditt barn har. Det kan du göra även om du tror att ditt barn kommer tillhöra målgruppen för grundsärskola.

Om förskoleklass inte är det bästa valet för ditt barn finns andra alternativ

  • Uppskjuten skolplikt
  • Tidigare skolstart

Uppskjuten skolplikt

Om det finns särskilda skäl kan Göteborgs stad besluta om att skolplikten för ditt barn skjuts upp ett år. Särskilda skäl kan vara att barnet har en funktionsnedsättning (kan vara fysisk eller intellektuell) eller sjukdom, att barnet är fött sent på året och orienterar sig med barn födda ett år senare eller att barnet varit kort tid i Sverige.

Uppskjuten skolplikt innebär att ditt barn är kvar i förskolan ett år till. Därefter kan du önska förskoleklass för ditt barn eller årskurs 1 i grundskola alternativt grundsärskola.

Om du vill skjuta upp ditt barns skolplikt ett år måste du själv ansöka om det genom att fylla i blanketten och skicka in.

Ansökan om uppskjuten skolplikt

Om ditt barn har gått ett extra år på förskolan (uppskjuten skolplikt) och du vill att ditt barn ska börja direkt i grundsärskolan utan att ha gått i förskoleklass begär du det genom att fylla i blanketten och skicka in.

Blankett ansökan om uppskjuten skolplikt

Tidigare skolstart med placering i grundsärskolan

Om du som vårdnadshavare tror att det bästa för ditt barn är att börja årskurs 1 i en grundsärskoleklass utan att gå i förskoleklass kan du som vårdnadshavare ansöka om det. I samband med ansökan om tidigare skolstart ansöker du samtidigt om en plats på önskad skola. För att kunna börja årskurs 1 i en grundsärskola utan att ha gått i förskoleklass behöver ditt barn vara mottaget i grundsärskolan. Här kan du läsa mer om hur grundsärskolan fungerar.

Ansökan om att börja grundsärskolan utan att ha gått i förskoleklass

Om ditt barn inte hinner få beslut om mottagande i grundsärskolan innan skolstart, men utredning om målgruppstillhörighet är startad, kan grundskoleförvaltningen fatta beslut om att hoppa över förskoleklass med tidigare skolstart i grundsärskola. Det skall då finnas underlag som styrker att ditt barn med största sannolikhet tillhör målgruppen. Grundskoleförvaltningen fattar då beslut om att ditt barn kan gå integrerad i grundsärskolan fram tills grundskoleförvaltningen har fattat beslut om mottagande.

Det är grundskoleförvaltningen som beslutar om ditt barn kan integreras i grundsärskoleklass.

Blankett ansökan om att börja grundsärskola direkt, utan att ha gått i
förskoleklass.

Blankett ansökan om att börja grundsärskola för barn som har haft uppskjuten skolplikt

Blankett önska grundsärskola

Mer information 

Om du som vårdnadshavare behöver ytterligare hjälp eller information kan du kontakta rektor på din förskola. Hen kommer att hänvisa dig vidare till rätt elevhälsochef på grundskoleförvaltningen.