Önska förskoleklass om ditt barn har en funktionsnedsättning

Förskoleklassen är obligatorisk för alla och alla barn har rätt att gå i förskoleklass, oavsett behov av stöd. Grundsärskolan finns för de barn som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning inte kommer kunna nå grundskolans kunskapskrav.

Grundsärskolan tar emot elever i årskurserna 1-9. Det finns med andra ord ingen förskoleklass i grundsärskolan. Många barn som ska gå i grundsärskola kan först gå i en förskoleklass i en grundskola. Du kan med andra ord önska skola oavsett vilka behov ditt barn har. Det kan du göra även om du tror att ditt barn kommer gå i grundsärskola senare.

Om förskoleklass inte passar ditt barn så finns följande alternativ:

  • Uppskjuten skolplikt
  • Tidigare skolstart
  • Förskoleklass på en skola som har grundsärskola

Uppskjuten skolplikt

Om det finns särskilda skäl kan Göteborgs Stad besluta att skolplikten för ditt barn skjuts upp ett år. Särskilda skäl kan vara att barnet har en funktionsnedsättning (kan vara fysisk eller intellektuell) eller sjukdom, att barnet har fötts sent på året och orienterar sig med barn födda ett år senare eller att barnet har varit kort tid i Sverige.

Uppskjuten skolplikt innebär att ditt barn är kvar i förskolan ett år till. Därefter kan du önska förskoleklass för ditt barn eller årskurs ett i grundskolan alternativt i grundsärskolan.

Om du vill skjuta upp ditt barns skolplikt ett år måste du själv ansöka om det genom att fylla i blanketten och skicka in.

Ansökan om uppskjuten skolplikt

Blankett ansökan om uppskjuten skolplikt (ladda ner och fyll i)

Om ditt barn har gått ett extra år i förskolan (uppskjuten skolplikt) och du vill att ditt barn ska börja direkt i grundsärskolan utan att ha gått i förskoleklass begär du det genom att fylla i blanketten och skicka in. 

Ansökan om att börja grundsärskolan utan att ha gått i förskoleklass

Blankett ansökan om att börja grundsärskola utan att ha gått i förskoleklass (ladda ner och fyll i)

Tidigare skolstart med placering i grundsärskolan

Tillhör ditt barn målgruppen för grundsärskola så kan du ansöka om tidigare skolstart. I samband med ansökan om tidigare skolstart ansöker du som vårdnadshavare också om en plats för ditt barn på grundsärskola. Om ditt barn är mottagen i grundsärskola kan du läsa mer om hur du söker skola på sidan  Söka grundsärskola.

Om ditt barn inte har rätt till en plats i grundsärskola, men du ändå vill att barnet ska gå där, så kan du ansöka om att ditt barn ska integreras i en grundsärskoleklass. Ditt barn får då grundskoleundervisning, men är placerad i en grundsärskoleklass. Du ansöker genom att fylla i blanketten.

Blankett ansökan och medgivande till integrering i grundskolan (du kan ladda ner och fylla i blanketten på datorn)

Det är grundskoleförvaltningen som bestämmer om ditt barn får integreras i grundsärskolan.

Kannebäcksskolan tal och språk eller döv och hörsel

Om du vill önska Kannebäck döv och hörsel eller tal och språk gör du det med blanketten nedan och skickar in den till grundskoleförvaltningen. Det gör du mellan den 15 januari-15 februari. I blanketten hittar du vilka handlingar du behöver bifoga din ansökan.

Blankett Kannebäcksskolan tal och språk

Blankett Kannebäcksskolan döv och hörsel

Du skickar in din blankett till:

Grundskoleförvaltningen
Placeringsenheten
Box 1015
405 21 Göteborg

Läs mer om Kannebäcksskolans tal och språk eller döv och hörsel från Förskoleklass till årskurs nio.

Mer information 

Om du som vårdnadshavare behöver ytterligare hjälp eller information kontakta din förskolas rektor som kan hänvisa dig vidare till rätt elevhälsochef på grundskoleförvaltningen.

Filer och dokument