Så här önskar du skola och ser ditt beslut

Har du ett barn som ska börja förskoleklass? Eller har du ett barn som behöver byta skolenhet för att gå klart grundskolan? Här kan du önska var du helst vill att ditt barn går i skolan. Här kan du också logga in på e-tjänsten och se din skolplacering. Att du önskar skola betyder inte att ditt barn kommer att få en plats i någon av skolenheterna du önskar.

Så här gör du för att önska skola eller se din skolplacering 

Om du har önskat skola med e-tjänsten kan du se beslutet och din skolplacering via e-tjänsten nedan. Du kan önska skola genom att logga in i e-tjänsten eller med blankett. Du kan önska fem olika skolenheter. Det finns inga köer till Göteborgs Stads skolenheter. Det spelar ingen roll när under ansökningsperioden du skickar in din ansökan. 

Du kan önska skola mellan 15 januari-15 februari 2023. 

Logga in här för att önska skola och se skolplacering  

Manual till e-tjänsten hittar du i slutet av sidan.

Båda vårdnadshavare ska skriva under

Tänk på att om ditt barn har två vårdnadshavare så måste båda godkänna ansökan för att den ska gälla. Du använder samma e-tjänst både för att önska skola och för att godkänna ansökan.

Här ser du om ditt barn behöver byta skolenhet

Lista på skolor med elever som behöver byta skolenhet (pdf)

Hitta grundskolor

Alla kommunala och fristående grundskolor i Göteborgs Stad

Om du eller ditt barn har skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda webbansökan. Använd då istället blanketten för att ansöka.

Önska skola när du flyttar till eller inom Göteborg  

Om ditt barn ska flytta till eller inom Göteborg kan du läsa mer på sidan Önska skola om ditt barn flyttar.

Skolkartan— här kan du se vilka skolor som ligger nära barnets hem

I Skolkartan kan du skriva in ditt barns folkbokföringsadress och vilken årskurs barnet ska börja så ser du vilka skolor som ligger i närområdet. Skolkartan

Önska musikklass

Om du vill att ditt barn ska börja i musikklass hittar du mer information om det här: Musikklasser i Göteborg Stad

Önska skola om ditt barn ska ha tvåspråkig undervisning på finska och svenska

Du kan önska att ditt barn får tvåspråkig undervisning på två kommunala skolor i Göteborg. Skolorna är Skogomeskolan i Hisings-Backa och Slottsbergsskolan i Västra Frölunda. Du måste använda pappersblanketten.

Läs mer om hur tvåspråkig undervisning på finska och svenska fungerar och hur du ansöker på sidan Undervisning på finska och svenska.

Önska skola med blankett

Blankett önska kommunal förskoleklass och grundskola (skriv ut och fyll i)

Application for a place in a municipal preschool class and at a primary and secondary school

Behöver du hjälp med din ansökan?

Om du behöver hjälp att fylla i ansökan kan du ringa 031-365 09 60. 

Skicka ansökningsblanketten till:

Göteborgs Stad
Grundskoleförvaltningen
Box 1015
405 21 Göteborg

När du skickar in din ansökan med post får du ingen bekräftelse på att förvaltningen har tagit emot din ansökan. Sista datum för ansökan via papper och via e-tjänsten är 15 februari. Grundskoleförvaltningen tar emot kompletteringar på ansökan till och med 19 februari. Komplettering gäller om en redan inskickad ansökan saknar en signatur. Ansökningar via papper måste vara poststämplade senast den 15 februari för att den ska vara giltig.

Önska skola om ditt barn har en funktionsnedsättning

Grundsärskolan tar emot elever i årskurserna 1-9. Det finns med andra ord ingen förskoleklass i grundsärskolan. Många barn som ska gå i grundsärskola kan först gå i en förskoleklass i en grundskola. Det är därför viktigt att du söker skola oavsett vilka behov ditt barn har. Det ska du göra även om du tror att ditt barn kommer gå i grundsärskola senare. Här kan du läsa mer om vilka alternativ du som vårdnadshavare har ifall förskoleklass inte passar för ditt barn.

Kannebäcksskolan döv och hörsel eller tal och språk

Kannebäcksskolan tal och språk tar inte in nya elever just nu.

2021 genomförde grundskoleförvaltningen en stor omorganisation av Göteborg Stads skolenheter. Under 2022 fortsätter detta arbete med att hitta former för att möta elevers olika behov av stöd i sitt lärande. Kannebäcksskolan tal och språk är en del i detta och därför har grundskoleförvaltningen tagit beslutet att inte ta in nya elever på skolenheten.

Läs mer om Kannebäcksskolans tal och språk eller döv och hörsel från förskoleklass till årskurs nio.

Det händer efter att du har önskat skola

I slutet på mars får du besked om var ditt barn har fått en skolplats. Om du har önskat skola i e-tjänsten får du ett meddelande om att du kan logga in i e-tjänsten och se skolplaceringen. Om du har önskat skola med blankett eller om du inte har önskat skola, så får du beskedet med post. 

Önska skolbyte

Om du av olika anledningar inte är nöjd med ditt barns skolplacering kan du önska ett skolbyte. Du hittar mer information om Önska skolbyte här.

Överklaga beslut om skolplacering

Om du anser att beslutet om ditt barns skolplacering är fattat på fel grunder kan du överklaga beslutet. Läs mer om att överklaga skolbeslut

Söka fristående skolor 

Om du vill ansöka om plats på en fristående skola tar du kontakt med den skola som du är intresserad av. De fristående skolorna har egna ansökningsprocesser.  

Om du tackat ja till fristående skola behöver du inte önska en kommunal skola. Vill du ändå önska en kommunal skola kan du göra detta innan 15 februari 2023. Beslut om plats på kommunal skola kommer i slutet av mars.

Filer och dokument