Önska förskoleklass och grundskola 15 januari - 15 februari

Har du ett barn som ska börja förskoleklass hösten 2021? Eller har du ett barn som behöver byta skolenhet nästa läsår för att gå klart grundskolan? Här kan du önska var du helst vill att ditt barn går i skolan till hösten. Att du önskar skola betyder inte att ditt barn kommer att få en plats i någon av skolenheterna du önskar.

Information om att önska skola

15 januari 2021

Alla som ska börja förskoleklass eller ny skolenhet hösten 2021 får en broschyr hemskickad. I den finns information om hur skolplaceringar går till och hur man gör för att önska skola. Broschyren är försenad och skickas ut under vecka 2-3. Samma  veckor skickas också affischer och informationsblad till alla kommunala och fristående förskolor. Informationsbladen ska delas ut till vårdnadshavarna. 

Om du har barn som behöver byta skolenhet nästa läsår för att fortsätta grundskolan ska du ha fått information från skolenheten ditt barn går i nu. 

Under vecka 2-3 skickar grundskoleförvaltningen hem en broschyr till alla som ska börja förskoleklass eller byta skolenhet. Om ditt barn behöver byta skolenhet för att gå klart grundskolan ska du också ha fått information om det från skolan ditt barn går i nu. 

Så här gör du för att önska skola

Sök på webben

Du kan önska skola genom att logga in i e-tjänsten eller med blankett. Du kan önska fem olika skolenheter. Det finns inga köer till Göteborgs Stads skolenheter. Det spelar ingen roll när under ansökningsperioden du skickar in din ansökan. 

E-tjänsten är öppen 15 januari-15 februari.

Önska skola

Manual till e-tjänsten hittar du längst ner på den här sidan.

Båda vårdnadshavare ska skriva under

Tänk på att om ditt barn har två vårdnadshavare så måste båda godkänna ansökan för att den ska gälla.

Här kan du se vilka skolor som ligger nära barnets hem

I Skolkartan kan du skriva in ditt barns folkbokföringsadress och vilken årskurs barnet ska börja så ser du vilka skolor som ligger i närområdet. Skolkartan

Önska musikklass

Om du vill att ditt barn ska börja i musikklass hittar du mer information om det här Musikklasser i Göteborg Stad.

Önska skola om ditt barn ska ha tvåspråkig undervisning på finska och svenska

Hösten 2021 kan du önska att ditt barn får tvåspråkig undervisning på två kommunala skolor i Göteborg. Skolorna är Skogomeskolan i Hisings-Backa och Slottsbergsskolan i Västra Frölunda. Du måste använda pappersblanketten.

Läs mer om hur tvåspråkig undervisning på finska och svenska fungerar och hur du ansöker på sidan Undervisning på finska och svenska.

Här ser du om ditt barn behöver byta skolenhet

Här hittar du en lista på de skolor med elever som behöver önska ny skolenhet.  

Hitta grundskolor

Här hittar du alla kommunala och fristående grundskolor i Göteborgs Stad.

Om du eller ditt barn har skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda webbansökan. Använd då istället blanketten för att ansöka.

Sök med blankett

Blankett önska kommunal förskoleklass och grundskola (skriv ut och fyll i)

Application for a place in a municipal preschool class and at a primary and secondary school

Behöver du hjälp med din ansökan?

Om du behöver hjälp att fylla i ansökan kan du ringa 031-365 09 60. 

Skicka ansökningsblanketten till:

Göteborgs Stad
Grundskoleförvaltningen
Box 1015
405 21 Göteborg

När du skickar in din ansökan med post får du ingen bekräftelse på att förvaltningen har tagit emot din ansökan.

Önska skola om ditt barn har en funktionsnedsättning

Grundsärskolan tar emot elever i årskurserna 1-9. Det finns med andra ord ingen förskoleklass i grundsärskolan. Många barn som ska gå i grundsärskola kan först gå i en förskoleklass i en grundskola. Det är därför viktigt att du söker skola oavsett vilka behov ditt barn har. Det ska du göra även om du tror att ditt barn kommer gå i grundsärskola senare. Här kan du läsa mer om vilka alternativ du som vårdnadshavare har ifall förskoleklass inte passar för ditt barn.

Önska skola när du flyttar till eller inom Göteborg  

Om ditt barn ska flytta till eller inom Göteborg kan du läsa mer på sidan Önska skola om ditt barn flyttar.

Det händer efter att du har önskat skola

I slutet på mars får du besked om var ditt barn har fått en skolplats. Om du har önskat skola i e-tjänsten får du ett meddelande om att du kan logga in i e-tjänsten och se skolplaceringen. Om du har önskat skola med blankett eller om du inte har önskat skola, så får du beskedet med post. 

Önska skolbyte

Om du av olika anledningar inte är nöjd med ditt barns skolplacering kan du önska ett skolbyte. Du hittar mer information om Önska skolbyte här.

Överklaga beslut om skolplacering

Om du anser att beslutet om ditt barns skolplacering fattats på fel grunder kan du överklaga beslutet. Läs mer här om hur du gör. 

Söka fristående skolor 

Om du vill ansöka om plats på en fristående skola tar du kontakt med den skola som du är intresserad av. De fristående skolorna har egna ansökningsprocesser.


Filer och dokument