Förändringar av skolenheter

Grundskolenämnden har beslutat om förändringar för några av Göteborgs Stads grundskolenheter och grundsärskolan. Beslutet betyder att några skolenheter får ändrade årskurser och en till två nya skolenheter skapas. Det i sin tur påverkar vilken skola du kan önska för ditt barn. Här kan du läsa om vilka skolor som blir påverkade och den förändring som sker.

Sedan sommaren 2020 har grundskoleförvaltningen arbetat med att bland annat skapa större och färre skolenheter och sammanhållna stadier. Skolenheterna ska delas in i förskoleklass till årskurs 6 och årskurs 7 till 9 eller förskoleklass till årskurs 9 för att skapa en mer sammanhållen skolgång för eleverna. Det betyder att elever inte behöver byta skolenhet lika ofta som tidigare.

Förändringen påverkar inte reglerna för skolplaceringar

Förändringen påverkar inte reglerna för skolplaceringarna. Vårdnadshavare med barn där skolan blir en F-6 skola fortsätter i samma skola och önskar ny skola i årkurs 6 istället för årkurs 3.

Alla vårdnadshavare som har ett barn som ska byta skolenhet vid vårterminens slut har möjlighet att önska var barnet ska gå i skolan till hösten.  

Kommande förändringar

 • Parkskolan F-3 blir en F-6 skola. Gäller från höstterminen 2022
  Att Parkskolan görs om till en F-6 skola innebär att Kålltorpsskolan inte kommer att ha elevunderlag för en årskurs 4 hösten 2022.
 • Härlandatjärnskolan F-9 öppnar i sina nya lokaler höstterminen 2022 med förskoleklass, årskurs 1, 2 och 7.
 • Näsetskolan F-3 blir det en F-6 skola. Gäller från höstterminen 2022
 • Fixfabriken F-6 (arbetsnamn). Ny skolenhet från höstterminen 2022
 • Sannaskolan F-9 blir en 7–9 skola. Sannaskolan F-6 ersätts av Fixfabriken
  De elever som önskar och får plats på Fixfabriken F-6 kommer att placeras på Sannaskolan till dess att Fixfabriken -6 öppnar höstterminen 2023.
 • En ny grundsärskoleenhet i stadsområde centrum skapas (under förutsättning att en lokal kan hittas)
 • Lilla Gårdstensskolan F-3 som startar höstterminen 2022 kompletteras med en grundsärskola årskurs 1-3 som startar tidigast vårterminen 2022.