Film och information på flera språk om att söka skola

Filmen om att söka skola finns på flera språk. Filmen berättar om att alla barn som är folkbokförda i Göteborg är garanterade att få en plats i någon av våra skolor. Du som vårdnadshavare kan önska vilka skolenheter du helst vill att ditt barn ska gå i.

Filmen söka skola på svenska med svensk text

Filmen om att söka skola textad på flera språk

Filmen textas på följande språk: arabiska, bosniska, engelska, finska, kroatiska, persiska, serbiska, somaliska och tigrinja. Om din webbläsare är inställd på någon av ovanstående språk så kommer filmen att textas på det språket. 


Filmen söka skola på svenska med text på sorani 

Filmen söka skola på svenska med text på pashto

Filmen söka skola på svenska med text på dari