Regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola

Det finns inga köer till skolorna i Göteborgs Stad. Det är alltid vårdnadshavarnas önskemål som är utgångspunkten när grundskoleförvaltningen bestämmer i vilken skolenhet en elev ska gå. Men ibland är det fler som önskar en skolenhet än vad det finns lediga platser. Här kan du läsa hur reglerna ser ut.

Sammanfattning av reglerna

Elever som ska börja skolan eller byta skolenhet har rätt till en plats inom: ​

 • Årskurs F-3, max 2000 meter (2 kilometer) ​
 • Årskurs 4–6, max 4000 meter (4 kilometer) ​
 • Årskurs 7–9, max 6000 meter (6 kilometer) 

Avstånden gäller skolväg, inte fågelväg. Med skolväg räknas framför allt gång- och cykelväg. ​

 • Reglerna gäller inte för grundsärskolan och specialinriktade skolenheter som tal & språk, döv & hörsel. Reglerna gäller heller inte för de skolor som har intagningsprov till exempel musik.

Rätt till en skola nära hemmet

Elever ska ha rätt att få en placering på någon av de närmsta skolenheterna. ​Det gäller om det finns många skolenheter som ligger inom 2, 4 eller 6 kilometer från hemmet. 

 • I F-6 är det en plats på någon av de fyra närmsta skolenheterna. ​
 • I årskurs 7–9 någon av de fem närmsta skolenheterna.  ​ 

I e-tjänsten och på Skolkartan kan du se vilka skolenheter som ligger närmast. ​

Om du inte önskar skolenhet kommer ditt barn att få en plats på någon av de 4 eller 5 skolenheterna som ligger närmast. 

Det är viktigt att veta att:

 • Inga elever är garanterade platser på en specifik skolenhet.
 • Vi kan inte säga på förhand vilka elever som kommer att få en plats i vilken skolenhet.
 • Alla kommer inte kunna få en plats på skolenheten de helst vill gå i.

Om det är fler som önskar en skolenhet än vad det finns lediga platser

Om det är fler elever som önskar en skolenhet än vad det finns platser gäller följande urvalskriterier: ​

 • Eleven har äldre syskon på aktuell skolenhet i årskurs F-6 kommande läsår (syskonförtur) ​. Observera att syskonförtur inte gäller om syskonet går i årskurs 7-9 på aktuell skolenhet.
 • Relativ närhet   ​
 • Absolut närhet ​
 • När två elever har samma relativa och absoluta närhet till en skolenhet ska det lottas mellan dessa elever. 

Absolut närhet och relativ närhet

 • Absolut närhet innebär att den elev som bor närmast skolan får förtur. ​
 • Relativ närhet innebär istället att den elev som förlorar mest på att inte få platsen får förtur. ​
 • Elever som bor nära skolor har en fördel av absolut närhet, medan elever som bor i ytterområden har en fördel av relativ närhet. ​
 • Relativ närhet kan bidra till att alla elever får ungefär lika långt till skolan. Det kan också leda till att elever som bor i ett visst område i större utsträckning hålls samman.  ​


Josefin bor närmare skola A än Adam. Men eftersom skillnaden i skolväg mellan skola A och skola B är större för Adam är det ändå Adam som får platsen i skola A. Hade vi däremot haft absolut närhet hade Josefin fått platsen.


 

Sven och Sonia bor lika nära skola A. Men eftersom skillnaden i skolväg mellan skola A och den alternativa skolan är större för Sonia, är det Sonia som får platsen i skola A.

Filmen "Att få en skolplats"

Klicka här för att komma till en textversion av filmen. 

Mer information om reglerna 

Det kan finnas geografiska områden där det är svårigheter med antal skolplatser och avstånd. För att varje elev ska få en rimlig skolplacering samtidigt som vi ser vad som är bäst för alla elever i Göteborgs stad får grundskoleförvaltningen i undantagsfall göra avsteg från reglerna på grund av ekonomi eller organisation.

Du kan läsa mer om reglerna, varför de ser ut som de gör och vad det innebär i praktiken via länkarna nedan. Där kan du också läsa mer om hur relativ närhet fungerar och hur vi räknar ut den. 

Filer och dokument