Önska skola

Alla barn som är folkbokförda i Göteborg är garanterade att få en plats i någon av våra skolor. Du som vårdnadshavare kan önska vilken skolenhet du helst vill att ditt barn ska gå i. Det gäller från förskoleklass till och med årskurs 9. Här kan du läsa mer om hur du ansöker och vad som gäller.

Så här önskar du skola och ser ditt beslut

Har du ett barn som ska börja förskoleklass? Eller har du ett barn som behöver byta skolenhet för att gå klart grundskolan? Här kan du önska var du helst vill att ditt barn går i skolan. Här kan du också logga in på e-tjänsten och se din skolplacering. Att du önskar skola betyder inte att ditt barn kommer att få en plats i någon av skolenheterna du önskar.

Alternativ till förskoleklass om ditt barn har en intellektuell funktionsnedsättning

Förskoleklassen är en obligatorisk skolform som alla barn har rätt till. Det gäller oavsett vilket behov barnet har av en anpassad undervisning. Grundsärskolan finns för de barn som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning inte kommer kunna nå grundskolans kriterier för bedömning av kunskaper. Grundsärskolan innefattar årskurserna 1–9 och har därmed ingen verksamhet i förskoleklass. Det innebär att ett barn som senare ska gå i en grundsärskola men som önskar gå i en förskoleklass har möjlighet att göra det på en grundskola.

Regler för skolplacering

Det finns inga köer till skolorna i Göteborgs Stad. Det är alltid vårdnadshavarnas önskemål som är utgångspunkten när grundskoleförvaltningen bestämmer i vilken skolenhet en elev ska gå. Men ibland är det fler som önskar en skolenhet än vad det finns lediga platser. Här kan du läsa hur reglerna ser ut.

Önska skola om ditt barn flyttar

Om ni ska flytta till eller inom Göteborg kan du som vårdnadshavare önska var du helst vill att ditt barn går i skolan. Du kan önska skola med blankett när som helst under året. Det är bra om du önskar skola i så god tid som möjligt.

Frågor och svar om skolplacering

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om skolplaceringar i förskoleklass och grundskola och hur du gör för att önska var ditt barn ska gå i skolan. Här kan du också ta del av förvaltningens kommunikationsmaterial. Frågor och svar nedan gäller inte grundsärskolan.

Förändringar av skolenheter

Grundskolenämnden har beslutat om förändringar för några av Göteborgs Stads grundskolenheter och grundsärskolan. Beslutet betyder att några skolenheter får ändrade årskurser och en till två nya skolenheter skapas. Det i sin tur påverkar vilken skola du kan önska för ditt barn. Här kan du läsa om vilka skolor som blir påverkade och den förändring som sker.