Skolskjuts

Det är grundskoleförvaltningen som avgör vem som ska få skolskjuts. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller.

Elever som är skrivna i Göteborgs kommun kan få skolskjuts till och från skolan om de av olika anledningar inte kan åka med kollektivtrafiken. Det är grundskoleförvaltningen som avgör vem som får skolskjuts. Du som vårdnadshavare måste skicka in en ny ansökan inför varje läsår.

Det går inte att få skolskjuts till eller från fritidsverksamhet. Har eleven behov av det går det att ansöka om det, men då gäller andra regler än för skolskjuts. Här hittar du information om vad som gäller och hur du gör för att ansöka.

Om du har skolskjuts är det viktigt att komma ihåg att anmäla om du inte ska åka skolskjuts en dag, exempelvis om du blir sjuk.